Circulair


Delfland wil in 2050 100% circulair zijn. Dat betekent dat we in 2050 al onze materialen, grondstoffen en producten circulair moeten inkopen en reststromen moeten herbestemmen of hergebruiken.

banner janiek

Janiek Baarends is implementatiemanager bij het programma Duurzaam Circulair en houdt zich bezig met deze uitdagende klus.

Zo min mogelijk bijdragen aan klimaatverandering

Janiek Baarends: ’Als waterschap willen wij zo min mogelijk bijdragen aan klimaatverandering. In 2025 willen wij energieneutraal zijn en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal.’

Bagger gebruiken als cementvervanger in beton

‘Om onze doelen te behalen zijn veel oplossingen nodig die we samen stap-voor-stap moeten nemen naar een volledig circulair Delfland in 2050. We hebben daarom onderzocht welke materialen verwerkt zijn in onze assets en wat de milieu-impact is van producten en diensten die we inkopen. Zo bleek uit onderzoek van STOWA dat de assets die Delfland in eigendom en beheer heeft voor ruim 80% uit beton bestaan.

Daarnaast is bagger een omvangrijke reststroom (circa 100.000 m3 per jaar) en om die twee redenen wil ik bagger gaan gebruiken als cementvervanger in beton. Dit is interessant omdat cement een primaire en niet hernieuwbare grondstof is. Daarbij is de wereldwijde cementproductie verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot.’

‘Met de onderzoeken als vertrekpunt zullen diverse circulaire strategieën worden opgesteld voor objecttypen en productgroepen, welke gekoppeld worden aan toekomstige investerings-, vervangingsopgaven en inkoop.'