Biodiversiteit


Wij kiezen ervoor om ons blijvend in te zetten voor het herstel van de biodiversiteit. Dit houdt in dat er bij al onze taken en werkzaamheden wordt nagedacht over de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit.

wij maken grijs groener logo

Investering in kwaliteit

We zorgen ervoor dat we bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit in Delfland. Bij een grote biodiversiteit leven er veel verschillende planten en dieren in een gebied. Het vergroten van die hoeveelheid verschillende dieren en planten, is een investering in de kwaliteit van het gebied. Voor de mensen die er wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. Wij maken daar geld en werktijd voor vrij. Met de juiste maatregelen kunnen we het minder worden van de biodiversiteit stoppen. We willen, samen met onze partners, boeren en bewoners in de regio, werken aan versterking van de biodiversiteit. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land.

Samen voor meer dieren en planten

We willen bijvoorbeeld meer bloemen en planten plaatsen op onze dijken. Ook kunnen we helpen door de inrichting aan te passen van de terreinen van onze waterzuiveringen. We kijken wat er mogelijk is bij onze kantoren en gemalen. Daarnaast willen we aansluiten bij plannen van andere partijen. Hiervoor gaan we in gesprek met bewoners en andere organisaties die bij het gebied betrokken zijn. Door de biodiversiteit te verbeteren, zorgen we samen voor een prettige leefomgeving en een betere waterkwaliteit. Ook passen we ons daarmee aan, aan het veranderende klimaat.

Lees meer over onze small five.

Kennis verzamelen en delen

In 2020 hebben wij ons aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarmee voegen we onze doelen en plannen samen met andere organisaties. Ook verzamelen en delen we hier kennis over het herstel van de biodiversiteit.

Onderzoek biodiversiteit

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken wij samen met anderen aan het herstel van biodiversiteit. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders over biodiversiteit denken. De stichting heeft vragen gesteld aan meer dan 1200 Nederlanders. Het onderzoek is gedaan voor de start van de campagne ‘Maak Grijs Groener'.

Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk. Bijna twee van de drie Nederlanders weet niet wat het begrip biodiversiteit precies betekent. Nadat het begrip is uitgelegd, vindt vier van de vijf Nederlanders het belangrijk om de biodiversiteit te beschermen. In zijn of haar omgeving, in Nederland én in de rest van de wereld.

Bijna een derde vindt dat er snel iets moet veranderen. Bijna een kwart zegt dat het onderwerp biodiversiteit belangrijk is bij hun stemkeuze tijdens de waterschapsverkiezingen van volgend jaar. Maar één op de vier deelnemers zegt te weten wat hij of zij zelf kan doen om biodiversiteit te beschermen.

Voor meer informatie over de campagne kun je kijken op: www.maakgrijsgroener.nl.

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

Op 9 oktober  heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen hun best gaan doen om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Op 13 november wordt hiervoor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel ondertekend. Marcel Belt is hoogheemraad bij Delfland en bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Ik ben heel blij dat we dit doen. Als beheerders van de waterkwaliteit doen de waterschappen al heel veel voor de biodiversiteit, maar er kan meer en er is meer nodig. Het gaat wereldwijds steeds slechter met de biodiversiteit. Samen kunnen wij echt het verschil maken."

Heb je vragen of ideeën? Mail naar duurzaamcirculair@hhdelfland.nl