Biodiversiteit


Wij wegen bij onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor biodiversiteit mee. Bij een grote biodiversiteit leven er veel verschillende planten en dieren in een gebied.

banner biodiversiteit

Investering in kwaliteit

Het vergroten van die hoeveelheid verschillende dieren en planten, is een investering in de kwaliteit van het gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daar geld en werktijd voor vrij en zoeken de samenwerking op met partijen die onze ambities delen. Met de juiste maatregelen kunnen we het minder worden van de biodiversiteit stoppen. We willen, samen met onze partners, boeren en bewoners in de regio, werken aan versterking van de biodiversiteit. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land.

Lees meer over biodiversiteit in het waterbeheerprogramma

Samen voor meer dieren en planten

We willen bijvoorbeeld meer bloemen en kruiden laten groeien op onze dijken. Ook kunnen we helpen door de inrichting aan te passen van de terreinen van onze waterzuiveringen. We kijken wat er mogelijk is bij onze kantoren en gemalen. Daarnaast willen we aansluiten bij plannen van andere partijen. Hiervoor gaan we in gesprek met bewoners en andere organisaties die bij het gebied betrokken zijn. Door de biodiversiteit te verbeteren, zorgen we samen voor een prettige leefomgeving en een betere waterkwaliteit. Ook passen we ons daarmee aan, aan het veranderende klimaat.

Small five

De small five van Delfland zijn onze vijf icoonsoorten voor biodiversiteit. Ze helpen ons met een gerichte aanpak om de biodiversiteit te verbeteren. Als het met de grutto, weidehommel, bittervoorn, rugstreeppad en glassnijder goed gaat, gaat het namelijk met heel veel soorten uit die leefomgeving goed. Het zijn daarom icoonsoorten waar wij met gerichte acties een positieve invloed op kunnen hebben. Denk aan natuurlijk peilbeheer, ecologisch maaien, maatregelen voor vismigratie en een groene inrichting van onze terreinen.

Lees meer over onze small five

Kennis verzamelen en delen

In 2019 hebben wij ons aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich inzetten voor het herstel van biodiversiteit. Daarmee voegen we onze doelen en plannen samen met andere organisaties. Ook verzamelen en delen we hier kennis over het herstel van de biodiversiteit.

wij maken grijs groener logo

Maak Grijs Groener is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Alle planten en dieren zijn nodig om de natuurlijke balans op aarde in evenwicht te houden. Zonder die balans kunnen wij geen voedsel verbouwen, geen frisse lucht inademen en wordt onze omgeving, bijvoorbeeld door extreme hitte, erg oncomfortabel. Dus wanneer er een paar soorten verloren gaan, is dat een groot probleem voor alle andere soorten – waaronder wijzelf. Omdat veel plant- en diersoorten in Nederland met uitsterven worden bedreigd, is het nu tijd voor actie.

Kijk op Maak grijs groener om te zien wat jij kunt doen.

Heb je vragen of ideeën? Mail naar duurzaamcirculair@hhdelfland.nl