Biodiversiteit

Wij kiezen ervoor om ons structureel in te zetten voor het herstel van de biodiversiteit. Dit houdt in dat bij al onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit worden meegewogen.

Investering in kwaliteit

Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daar geld en capaciteit voor vrij. Met de juiste maatregelen kunnen we de teruggang van biodiversiteit een halt toeroepen. We willen, samen met onze partners, boeren en bewoners in de regio werken aan versterking van de biodiversiteit. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land.

Samen voor biodiversiteitsherstel

Denk daarbij aan het bloemrijker maken van onze dijken, het aanpassen van de inrichting van de terreinen van onze waterzuiveringen. Wij kijken wat er mogelijk is bij onze kantoren en gemalen. Ook willen wij aansluiten bij initiatieven en plannen van andere partijen. Hiervoor gaan we in gesprek met bewoners en gebiedspartners. Door de biodiversiteit te verbeteren zorgen we samen voor een prettige leefomgeving, klimaatadaptatie en betere waterkwaliteit.

In 2020 hebben wij ons aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarmee onderstrepen en bundelen wij onze ambities en doen wij gezamenlijk kennis op over biodiversiteitsherstel.

Bekijk het Actieplan biodiversiteit

 

 

Vragen of ideeën? Mail naar