Start renovatie dijkpolder Dijkpolder

21 oktober 2022

In de komende jaren worden drie monumentale gemalen in de gemeente Midden-Delfland gerenoveerd. De werkzaamheden aan gemaal Dijkpolder in Maasland zijn onlangs gestart.

Een groot deel van de gemeente Midden-Delfland ligt onder de zeespiegel. Dankzij dijken, gemalen en stuwen kunnen we in deze laaggelegen polders wonen, werken en recreëren. Als het hard regent en het waterpeil in de sloten en vaarten stijgt, dan pompen gemalen en enkele molens het water het gebied uit. Het gaat dan naar de hoger gelegen vaarten en uiteindelijk naar zee. Bij een tekort aan water, laten we juist water via de gemalen ons het gebied in. Zo werken wij dagelijks aan het juiste waterpeil: niet te veel én niet te weinig.

Vispassage en renovatie gemaal Dijkpolder

Deze maand is gestart met het inrichten van het bouwterrein en plaatsen van twee tijdelijke pompinstallaties. Deze nemen de functie van het gemaal tijdens de renovatie over.

De komende 9 maanden krijgt het gemaalgebouw een nieuwe fundering. Er komt een visvriendelijke pomp in de plaats van de oude Pannevispomp uit 1919. Van de Zuidgaag naar de polder komt een visinlaatleiding zodat vissen veilig het gemaal kunnen passeren. Ook wordt de bediening aangepast en krijgt het gemaalgebouw een opknapbeurt.

Na deze aanpassingen is het gemaal weer toekomstbestendig.


Hierna zijn de twee andere gemalen aan de beurt. Gemaal Dorppolder wordt gerenoveerd en in de Commandeurspolder komt een nieuw gemaal.


Gemaal Dorppolder in Schipluiden

Langs de Gaagweg in Schipluiden staat een gemaal dat stamt uit 1876. Toentertijd nam dit gemaal de functie van de Kleine Dorpmolen over en houdt tot de dag van vandaag de polder op het juiste peil. Met de komst van een tweede gemaal ‘Dorppolder Noord’ twee jaar geleden kan dit monumentale gemaal aangepast worden aan de wensen van nu.

Het gemaal Dorppolder is aan een opknapbeurt toe; het hoeft nu minder water weg te pompen en moet de doorgang voor vissen in de polder mogelijk gaan maken. Bij de renovatie houden we de monumentale waarde en historische kenmerken het gebouw intact.

De uitvoering staat gepland in 2023.

Gemaal Commandeurspolder in Maasland

Naast het oude gemaal aan de Commandeurskade wordt een nieuw (ondergronds) gemaal gebouwd. Het voorontwerp van dit nieuwe gemaal is afgelopen jaar tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente en bewoners. Dit najaar wordt hiervoor het bestemmingsplan herzien en start de projectplanprocedure. Het nieuwe gemaal wordt in 2024 en 2025 gebouwd.
Lees meer op de projectpagina.

Met bijdragen van

De aanleg van de vispassages bij de gemalen Dijkpolder en Dorppolder wordt mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Afbeelding1


De werkzaamheden aan gemaal Dijkpolder zijn gestart.

De tijdelijke pompinstallaties nemen de functie van het gemaal tijdens de renovatie over.