Natuurlijke oevers voor Oude Spui in Hoek van Holland

31 mei 2022

Delfland is gestart met de werkzaamheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers tussen de N223 in Hoek van Holland, de Polderhaakweg en de Spuidijk in Maasdijk. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan schoner water en biodiversiteit én ze bieden meer ruimte om water te bergen.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het gebied. Dat doen wij door het water te beschermen tegen schadelijke stoffen en door de ecologie te stimuleren. Voor dat laatste werken wij aan een samenhangend netwerk van nieuwe waternatuur.
Het project Waternatuur Oude Spui is daarin een heel belangrijke schakel. Het is een bijzonder project waar ik ontzettend trots op ben. En waarin wij onder andere samenwerken met de gemeente Rotterdam en Stichting Zuid-Hollands Landschap. Het project is niet alleen goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar levert ook extra waterberging op.”

Wemelt van waterleven

In totaal wordt in dit project een oppervlakte van ongeveer 20.000 m² zogeheten natte ecologische zone gerealiseerd. Dit zijn gebieden waar oever- en waterplanten goed gedijen en waar het straks wemelt van het leven in en om het water. Door het graven van de natte ecologische zone ontstaat bovendien circa 16.000 m2 extra oppervlakte voor water; hiermee wordt de kans op wateroverlast in dit gebied een stuk kleiner.

Historische dijk komt terug

De grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden gebruiken we deels voor het herstellen van een historische dijk. Dit is een wens van de gemeente Rotterdam. Deze krijgt geen waterkerende functie. De dijk wordt ingezaaid met biodiverse zaden; zo ontstaat ook daar een prettige leefomgeving voor onder andere bijtjes en andere belangrijke insecten.

Planning

Er gaat dus nogal wat gebeuren daar tussen nu en juni 2023! In de zomer en het najaar van 2022 worden nieuwe sloten gegraven en huidige oevers in de juiste vorm gebracht. In het voorjaar van 2023 worden de waterplanten ingeplant. Om de jonge waterplanten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels brengen we vraatbescherming aan. Na een jaar of drie zijn de planten ontwikkeld en halen we de bescherming weg.

Marcel Belt: “Ik kan niet wachten tot we de eerste planten kunnen aanbrengen in deze nieuwe aanwinst voor het gebied.”

Meer informatie over het project staat op deze projectpagina.

Met bijdrage van

Project Waternatuur Oude Spui is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), Provincie Zuid-Holland.

logos nez oude spui