Privacy bij je sollicitatie


We hechten grote waarde aan de privacy van onze sollicitanten. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met de documenten en gegevens. We voldoen aan de richtlijnen van de AVG-wet: sinds 2018 de richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Sollicitatiedocumenten

Bij het solliciteren ontvangen wij van jou via het sollicitatieformulier en via door jouzelf aangeleverde documenten, zoals een sollicitatiebrief en CV, persoonsgegevens. Die hebben we nodig om jouw sollicitatie in behandeling te nemen. Via het sollicitatieformulier vragen we jou om toestemming.

Delen van documenten

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de recruiter van Delfland die de sollicitatie behandelt en aan de selectiecommissie van de afdeling waarbinnen de functie valt waar je voor solliciteert. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het sollicitatieproces.

Gegevens bewaren bij aanname

Word je aangenomen? Dan geven we jouw gegevens door aan onze personeelsadministratie. Dit doen we om de arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen.

Gegevens bewaren na afwijzing

Word je niet aangenomen? Dan willen we jouw gegevens graag nog een jaar bewaren zodat wij bij nieuwe vacatures eventueel nog contact met je kunnen opnemen. Je moet daarvoor wel expliciet toestemming geven. Na dat jaar wordt het sollicitatieformulier geanonimiseerd en zijn de persoonsgegevens niet meer te herleiden naar jouw persoon. Ook worden alle door jou toegevoegde bijlagen verwijderd. Als je niet wilt dat wij jouw gegevens nog een jaar bewaren, zullen deze vier weken na de afwijzing worden geanonimiseerd.

Geen gegevens naar derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming aan jou te vragen, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak. Het bedrijf Connexys/ Bullhorn verwerkt in onze opdracht de binnenkomende sollicitaties. Zij zorgen ervoor dat jouw sollicitatie wordt bewaard en bij ons binnenkomt. Connexys/ Bullhorn kijkt niet naar de inhoud van de sollicitatie.

Wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou verwerken, in te zien. Als ze onjuist zijn, moeten wij ze corrigeren. Je mag ons ook op elk moment vragen jouw gegevens te verwijderen. In dat geval stopt jouw sollicitatieprocedure. Een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je sturen aan privacy@hhdelfland.nl.


Algemene privacyverklaring

Delfland kent ook een algemene privacyverklaring. In deze verklaring kun je meer lezen over hoe wij in het algemeen omgaan met persoonsgegevens en vind je de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.