Arbeidsvoorwaarden


Als je werkt bij het Hoogheemraadschap van Delfland, werk je bij een aantrekkelijke werkgever met goede arbeidsvoorwaarden. We hebben aandacht voor diversiteit, persoonlijke ontwikkeling, een goede werk-privébalans.

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

De rechtspositie van ambtenaren in dienst bij het Hoogheemraadschap van Delfland staat beschreven in de CAO op de website van de Vereniging werken voor waterschappen. Op deze website kun je ook meer informatie vinden over salarisschalen, arbeidsvoorwaarden en overgangsrecht.

Bekijk de CAO voor waterschappen

Balans werk en privé

Het Hoogheemraadschap van Delfland hecht veel waarde aan de balans tussen werk en privé en biedt de mogelijkheid om flexibel te werken, door middel van flexibele arbeidstijden. Bij een fulltime aanstelling werk je 36 uur per week.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Iedere medewerker van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikt naast zijn of haar salaris per jaar over een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Van dit keuzebudget kun je onder andere geld laten uitbetalen, extra verlofuren kopen, opleidingskosten betalen of het lidmaatschap van je vakbondcontributie betalen. Voor welke doelen je het geld inzet is aan jou.

Persoonsgebonden Basis Budget (PBB)

Het PBB is een stimuleringsbudget voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in het kader van inzetbaarheid. Naast het PBB zijn er ook andere opleidingsbudgetten, die kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Het PBB kan worden ingezet voor ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit. De doelen van de cao-afspraken over opleiding & ontwikkeling zijn:

  • Bijblijven voor je eigen functie
  • Ontwikkelen voor een toekomstige functie
  • Verbeteren of verbreden inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
  • Ontwikkelfaciliteiten-op-maat

Aandacht voor diversiteit

Iedereen is welkom

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Voor iedereen: ongeacht sekse, leeftijd, arbeidsbeperking, seksuele geaardheid, en culturele achtergrond.

Open organisatie

Delfland wil een open organisatie zijn. Om externe ontwikkelingen te volgen participeert Delfland in netwerken, zoals het A&O-fonds Waterschappen, het kennisplatform Baas in eigen loopbaan, en verschillende LinkedIn-groepen.

Diversiteitsbeleid

Delfland heeft zich in 2015 aangesloten bij Workplace Pride. Dit is een (internationaal) netwerk dat inclusiviteit binnen organisaties bevordert (integraal diversiteitsbeleid). Om te stimuleren dat meer vrouwen naar leidinggevende posities doorstromen, is Delfland sinds 2009 aangesloten bij Charter Talent naar de Top. De stichting Talent naar de Top is een aanjager van het maatschappelijk debat over diversiteitsbeleid.