Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je over de manier waarop HH Delfland jouw personeelsgegevens als sollicitant verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Het Hoogheemraadschap van Delfland hecht grote waarde aan je privacy en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met je gegevens.

Bij het solliciteren ontvangen wij van jou via het sollicitatieformulier en via door jouzelf aangeleverde documenten, zoals een sollicitatiebrief en CV, persoonsgegevens. Die hebben we nodig om jouw sollicitatie in behandeling te nemen. Via het sollicitatieformulier vragen we jou om toestemming.

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de recruiter van Delfland die de sollicitatie behandelt en aan de selectiecommissie van de afdeling waarbinnen de functie valt waar je voor solliciteert. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het sollicitatieproces.

Word je aangenomen? Dan geven we jouw gegevens door aan onze personeelsadministratie. Dit doen we om de arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen.

Word je niet aangenomen? Dan willen we jouw gegevens graag nog een jaar bewaren zodat wij bij nieuwe vacatures eventueel nog contact met je kunnen opnemen. Je moet daarvoor wel expliciet toestemming geven. Eén jaar na het laatste contact worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn deze niet meer te herleiden naar jouw persoon. Tevens worden alle door jou toegevoegde bijlagen verwijderd. Als je niet wilt dat wij jouw gegevens nog een jaar bewaren, zullen deze vier weken na de afwijzing worden geanonimiseerd.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming aan jou te vragen, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak. Het bedrijf Bullhorn verwerkt in onze opdracht de binnenkomende sollicitaties. Zij zorgen ervoor dat jouw sollicitatie wordt bewaard en bij ons binnenkomt. Bullhorn kijkt niet naar de inhoud van de sollicitatie.

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou verwerken, in te zien. Als ze onjuist zijn, moeten wij ze corrigeren. Je mag ons ook op elk moment vragen jouw gegevens te verwijderen. In dat geval stopt jouw sollicitatieprocedure. Een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kun je sturen aan privacy@hhdelfland.nl.

Delfland kent ook een algemene privacyverklaring: www.hhdelfland.nl/privacy. In deze verklaring kun je meer lezen over hoe wij in het algemeen omgaan met persoonsgegevens en vind je de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.