Wat doe jij..voor voldoende water?


Voor water geldt: niet te veel en niet te weinig, en alles staat met elkaar in verbinding. Dat maakt het werk zo uitdagend. Vooral omdat de regio van Delfland zo dichtbebouwd is. Gebieden met woningen en bedrijven maar ook natuur en recreatiegebieden. Daaronder- en tussendoor beweegt overal water. Wil jij weten hoe wij omgaan met het water?

Bekijk hier de verhalen van onze collega's!

Onze helden!

Barry, peilbeheerder

FotocreditJeroenZondag_CM100464

Voldoende en schoon water is de verantwoordelijk van Delfland, met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van 1,2 miljoen inwoners en 45000 bedrijven die deels onder zeeniveau wonen en werken

Nigel, handhaver

FotocreditJeroenZondag_CM100562

We sturen het waterpeil en alles wat daar impact op heeft. Een schuur vlak bij de dijk, een speedboot die te hard vaart en de duinen die robuust moeten zijn. Alles raakt elkaar.

Pauline, coördinator recruitment

FotocreditJeroenZondag_CM100619

Zoals het water stroomt, zo makkelijk stroom je binnen Delfland ook rond. Wil je binnen of buiten werken, met je kop in de wind. Bij Delfland kan het beide.

Dit doe jij..voor voldoende water

Een inwoner in het gebied van Delfland wil een schuur bouwen in de kernzone van een waterkering, ofwel ‘een waterstaatswerk’. Een plan met mogelijke risico’s, want bouwwerkzaamheden kunnen zo’n dijk, duin, dam, kade of wal beschadigen. Gevolg daarvan, in het ergste geval: boezemwater dat door een kering sijpelt, die daardoor kan doorbreken, waarna er een gebied overstroomt, iedereen natte voeten heeft en er allerlei vervelende schade ontstaat. Gelukkig weet de inwoner met bouwplannen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, de bijbehorende beschermingszone of daarin handelingen te verrichten.

Dat komt omdat ik, als Handhaver, inwoners en bedrijven regelmatig informeer over wat zij wel en niet mogen doen naast een waterkering. Daardoor meldt de inwoner zijn voorgenomen werkzaamheden bij onze afdeling Vergunningverlening, check ik met collega’s de aanvraag en verlenen we uiteindelijk toestemming voor de geplande bouwactiviteiten middels een Watervergunning. Natuurlijk controleer ik tijdens en na de bouw of de inwoner zijn schuur realiseert volgens de voorwaarden die we in de Watervergunning opnemen. Zo niet, dan kan ik een waarschuwing geven of (in het uiterste geval) bestuursrecht toepassen. Wat ik ook doe; ik bescherm de waterkering en zorg dat inwoners in het gebied van Delfland droge voeten houden.

Wil je werken bij Delfland?