Werk aan de kade


Net zoals je aan je woning regelmatig onderhoud pleegt, doen wij dat ook aan de kades. Als je aan een kade of dijk woont, is de kans groot dat je met ons te maken heeft gehad of krijgt. Voor het maaien van gras of het repareren van scheuren. Soms zijn maatregelen nodig zoals het hoger of breder maken van de dijk of kade.

Bodem daalt

Het regelmatig ophogen van dijken en kades is geen overbodige luxe. In Nederland daalt de bodem met ongeveer 1 centimeter per jaar. Als wij niets doen worden kades ook steeds een stukje lager.

Belangrijke functie

Kades en dijken hebben een belangrijke functie. Ze zorgen ervoor dat het water in de vaarten en sloten blijft. Als het hard regent, komt er meer water in de vaarten en sloten. De kades moeten sterk genoeg zijn om dat water tegen te kunnen houden. De kades en dijken noemen we waterkeringen, zij keren het water.

Bouwen op de kade

Kades inspecteren is vooral goed kijken. Dat kan alleen als het gras kort is en er niets in de weg staat. Het onderhouden van kades gaat gemakkelijker als de kade leeg is. Op de plek waar een tuinhuisje staat of een vlonder ligt, kunnen we de kade niet repareren.

Meer over bouwen op de kade

Aanpak Kadeverbetering

Een kadeverbetering kan ingrijpend zijn als je aan een kade of dijk woont. Werkzaamheden brengen overlast met zich mee en vaak staan er bezittingen, planten en bomen op de dijk. Zaken die geen gevaar vormen voor de dijk en de uitvoering niet in de weg staan, kunnen blijven staan. Maar als het niet anders kan, verwijderen we objecten en bomen van de dijk.

Op plekken waar de beschoeiing die de oever beschermt tegen afkalven slecht is, wordt deze vervangen. We gaan dan ook niet zomaar aan de slag, maar volgen hierbij een stappenplan waarbij de bewoners worden geïnformeerd en betrokken. We houden zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke situatie. Bewoners zijn een belangrijke speler bij de dijkverbetering.

Lees over kadeverbetering