Drooglegging Wilhelminaplas


Samen met gemeente Rijswijk legt Delfland dit voorjaar zwemplas Wilhelminapark droog om blauwalg en bacteriën te bestrijden. In 2016 bleek deze maatregel effectief te zijn en bleef de waterkwaliteit lang goed. De werkzaamheden zijn begin maart gestart en zullen ongeveer 3 maanden duren.

Vissen en droogleggen

Het droogleggen gaat in verschillende fases. De werkzaamheden zijn gestart op 4 maart. In de eerste dagen is de plas, voordat het water werd weggepompt, leeggevist door een beroepsvisser, de Rijswijkse Hengelsport Vereniging en Sportvisserijbelangen Delfland. Zo worden alle aanwezige vissen veilig verplaatst. Daarna is gestart met het wegpompen van het water. Als de plas bijna leeg is, worden de laatste vissen gevangen en verplaatst. Wanneer de plas helemaal leeg is, laten we de bodem ongeveer drie maanden indrogen. Tijdens deze periode kan er zuurstof de bodem indringen en kunnen voedingsstoffen beter uit het water worden opgenomen.

Riet

Om te zorgen dat het water wat de plas instroomt ook goed van kwaliteit is, wordt riet aangebracht in de aanvoersloot. Zodoende krijgt het water in deze sloot een extra filtratie wat zorgt voor schoner water in de zwemplas.

Planning

Afhankelijk van de neerslag in het voorjaar, hoe droger-hoe beter, zal de bodem eind mei droog genoeg zijn. De plas kan dan weer gevuld worden vanuit aangrenzend water en in de zomer worden bijgevuld vanuit de aanvoersloot. De werkzaamheden vinden deels plaats tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober, maar de verwachting is dat de plas in de zomermaanden weer volop gebruikt kan worden.

Droogleggen Wilhelminaplas Rijswijk
periode werkzaamheden
1e week maart leegvissen en leegpompen
v.a. 2e week maart start indrogen bodem
april/mei aanbrengen riet in sloot
eind mei bodem voldoende ingedroogd*
begin juni vullen van zwemplas*

* afhankelijk van neerslag in komende maanden!

Resultaat

In 2016 heeft deze maatregel succes gehad. In de jaren die volgden, was het zwemwater aanzienlijk beter van kwaliteit. Inmiddels is het acht jaar geleden en wordt de waterkwaliteit langzaam weer slechter. Blauwalg groeit bij een omgewoelde bodem door bepaalde vissen en beperkte aangroei van beplanting. Tijdens de komende werkzaamheden droogt de bodem goed in, wordt er riet aangebracht in de aanvoersloot en haalt de beroepsvisser alle ongewenste vis uit de plas. Dit moet leiden tot eenzelfde resultaat als in 2016.