Stijgende kosten voor Delfland: waterschapsbelasting 2024 omhoog

1 december 2023

Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland betalen in 2024 meer waterschapsbelasting. Die stijging wordt veroorzaakt door de steeds grotere uitdagingen in het werk van het waterschap. Bovendien wordt het door onder andere klimaatverandering steeds duurder om Delfland droog, veilig en leefbaar te houden.

De stijging van de waterschapsbelasting varieert tussen de 5% en 9% en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van een inwoner of bedrijfseigenaar. De grootte van een huishouden telt mee, de waarde van huis of bedrijfspand ook. Daarnaast weegt bijvoorbeeld de hoeveelheid grond die een bedrijfseigenaar in bezit heeft mee bij het bepalen van het uiteindelijke belastingtarief van inwoners en bedrijven in het gebied van Delfland. Een gezin met een eigen huis van 250.000 euro zal volgend jaar gemiddeld ruim 30 euro per jaar meer betalen. Een huurder betaalt ongeveer 20 euro jaar meer aan waterschapsbelasting bij Delfland. Alle rekenvoorbeelden zijn te bekijken op een speciale tarievenpagina op onze website.

Werkzaamheden uitvoeren steeds duurder

Uit de begroting van 2024, die het algemeen bestuur van Delfland op
30 november heeft vastgesteld, blijkt dat het waterschap voor forse opgaven en uitgaven staat. Hoogheemraad Peter Ouwendijk, bij het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de financiën, legt uit dat Delfland hard blijft werken aan veilige dijken en aan het beperken van wateroverlast en watertekorten. “Maar we zien ook dat de waterkwaliteit in ons gebied meer en meer onder druk staat door intensief gebruik van het land. Ook komen er steeds meer stoffen in het water terecht die daar niet in horen. Daardoor wordt het moeilijker en dus duurder om ons water schoon, gezond en levend te houden.”

De hoogheemraad legt uit dat Delfland ook investeert in een nieuwe waterzuivering in Vlaardingen. “Die zuivering is nodig omdat er steeds meer mensen in Delfland komen wonen en steeds meer bedrijven zich in ons gebied vestigen. Bovendien moet een zuivering aan steeds strengere eisen voldoen. We willen en mogen de problemen in waterbeheer niet voor ons uitschuiven naar volgende generaties, daarom is nu investeren nodig. Het is onvermijdelijk dat de belastingen stijgen, hoe vervelend dat ook is voor onze belastingbetalers.”

Waarom heffen we waterschapsbelasting?

Delfland houdt zijn waterrijke gebied droog, veilig en leefbaar. Dat doet het waterschap door elke dag aan stevige dijken en duinen te werken en te zorgen voor schoon, gezond en levend water. Daarnaast regelen we het waterpeil en zuiveren we het rioolwater. En we passen ons gebied aan op de verwachte zeespiegelstijging, op lange periodes van droogte en op plotselinge wateroverlast. Dat zijn dure werkzaamheden, die helaas steeds duurder worden. Om die werkzaamheden ieder jaar te kunnen betalen, heffen we waterschapsbelasting.

Die waterschapsbelasting is opgebouwd uit twee heffingen. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en levend water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater.

Meer lezen over de waterschapsbelasting

Alle informatie over de tarieven voor de waterschapsbelasting 2024 is te lezen op een speciale tarievenpagina op onze website. Meer over onze begroting is te lezen op een speciale begrotingspagina op onze website.