Delfland start veldonderzoeken nieuwe waterzuivering

6 juni 2024

De huidige afvalwaterzuivering in Vlaardingen is flink verouderd en te klein voor het groeiend aantal inwoners en bedrijven in de regio. Daarom gaat het Hoogheemraadschap van Delfland in 2027 een nieuwe moderne waterzuivering bouwen. Hiervoor is het nodig het omgevingsplan van Vlaardingen te wijzigen. Daarom doet Delfland onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe waterzuivering op het milieu, de omgeving, duurzaamheid en veiligheid. Er komt een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden.

Ter voorbereiding van de nieuwe waterzuivering voert Delfland diverse onderzoeken uit in de grond en in de natuur op en rond het terrein Vergulde Hand West waar de nieuwe zuivering gaat komen. Donderdag 6 juni starten de veldonderzoeken. Met de ecologische scan onderzoekt het hoogheemraadschap of er beschermde diersoorten leven. Daarnaast brengt Delfland ook de biodiversiteit van het terrein in kaart. Later volgt ook een onderzoek naar geluid, geur en andere milieuthema’s. En de gemeente Vlaardingen verricht archeologisch onderzoek.

Nieuw locatie op VHW (1)

Voorbereiding wijzigen van omgevingsplan

De functie van bedrijventerrein Vergulde Hand West moet voor de nieuwe zuiveringsinstallatie gewijzigd worden naar ‘bedrijventerrein afvalwaterzuivering’. Hiervoor is het nodig dat Delfland de gevolgen van de nieuwe waterzuivering op het milieu, de omgeving, duurzaamheid en veiligheid in kaart te brengt. Welke onderzoeken Delfland gaat doen voor deze benodigde milieueffectrapportage staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Iedereen kan hierop formeel een reactie indienen. De NRD ligt van 11 juni tot en met 22 juli ter inzage via gemeente Vlaardingen.

Informatiebijeenkomst 19 juni

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Vlaardingen willen de omwonenden en andere geïnteresseerden optimaal blijven informeren over de ontwikkelingen. Heb je vragen over de komst van de nieuwe waterzuivering, wil je weten wat er de komende tijd gaat gebeuren, wat de NRD inhoudt en hoe je hierop een reactie kan geven? Kom dan op woensdagavond 19 juni naar de informatiebijeenkomst. In het Delta Hotel in Vlaardingen. Van 19.00 uur tot 20.30 uur kun je vragen stellen. Om 19.30 uur geeft Delfland een presentatie. Meer informatie over de bijeenkomst vind je op de website van Delfland. Iedereen is van harte welkom. We stellen het op prijs als belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dat kan via projectwvh@hhdelfland.nl.

Waarom is een nieuwe waterzuivering nodig?

Het aantal inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Midden-Delfland en De Lier blijft groeien. En dat betekent meer afvalwater. De huidige waterzuivering in Vlaardingen is oud en te klein. Daarom gaat Delfland in 2027 een nieuwe moderne afvalwaterzuivering bouwen. Zonder deze zuivering op het terrein Vergulde Hand West in Vlaardingen is uitbreiding van woningen en bedrijven in deze regio niet mogelijk. De zuivering gaat voldoen aan strenge Europese richtlijnen voor het zuiveren van schadelijke stoffen uit het afvalwater. Ook gaat de waterzuivering vanaf 2030 schoon water leveren voor de Krabbeplas om de groei van blauwalg tegen te gaan, en dat is goed nieuws voor de liefhebbers van zwemmen in natuurwater.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en informatie over het project Waterzuivering Vergulde Hand? Ga naar de website www.hhdelfland.nl en kijk bij ‘Werk in uitvoering’ Project Waterzuivering Vergulde Hand.