Fosfaat terugwinnen uit afvalwater


Via de ontlasting van mensen komt fosfaat in het afvalwater. Dit fosfaat kunnen wij nu terugwinnen.

Fosfaat nodig voor voedsel

Planten, dieren en mensen hebben fosfaat nodig voor de opbouw van botten en de productie van eiwitten. Fosfaat is nodig om voedsel te verbouwen om alle mensen te voeden. Het is een schaarse grondstof. De natuurlijke voorraden raken op termijn op.

Maatbeker met substantie erin

Terugwinnen fosfaat

Via de ontlasting van mensen komt fosfaat in het afvalwater. Het afvalwater gaat via het riool naar zuiveringen. Daar wordt het afvalwater schoongemaakt. Verreweg het grootste deel komt terecht in de drab die overblijft: het bezinksel. Dit is het zuiveringsslib. Het zuiveringsslib wordt afgevoerd naar de slibverbranding. In ons geval is dat het slibverwerker HVC in Dordrecht. Na verbranding blijft er as over. Dit as bevat veel fosfaat. Het Belgische bedrijf EcoPhos heeft een uniek proces ontwikkeld waarbij we 85% fosfaat uit het as terugwinnen in de vorm van kunstmest.

Koploper in terugwinnen fosfaat

HVC en een andere grote slibverwerker SNB verbranden samen ruim 50% van het Nederlandse zuiveringsslib. Samen met de waterschappen, die hun zuiveringsslib laten verwerken bij deze bedrijven, is begin 2015 een overeenkomst ondertekend met EcoPhos voor het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringslib. Per jaar wordt 50 tot 60.000 ton as verwerkt. Dit is wereldwijd een grote stap in fosfaatrecycling.