Hergebruik van afvalwater


Wij zijn constant op zoek naar manieren waarop we gezuiverd afvalwater opnieuw kunnen gebruiken. Dit doen we samen met een aantal partners. Zo proberen we op verschillende manieren zuinig om te gaan met ons water.

afvalwaterzuiveringsinstallatie

Gezuiverd water opnieuw gebruiken

We willen gezuiverd water graag opnieuw gebruiken in ons gebied. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit in sloten. Ook kunnen we dan het waterpeil aanvullen tijdens droge perioden. Of het als proceswater aanbieden voor de industrie en de glastuinbouw.

Zoetwaterfabriek

Op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen is de pilot Zoetwaterfabriek gestart.

De Zoetwaterfabriek is een innovatie waarin Delfland een nieuwe manier van afvalwater zuiveren test. Zo onderzoeken we hoe bepaalde stoffen uit afvalwater kunnen worden gehaald. Bijvoorbeeld medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en andere stoffen.

In de Zoetwaterfabriek werkt Delfland samen met Stowa, Deltafonds, Evides en Waterschap Vallei en Veluwe.