Grondstoffenfabriek


Afvalwater zit vol waardevolle grondstoffen. Wij doen ons best om deze grondstoffen weer uit het water te halen, zodat we die opnieuw kunnen gebruiken. Jij kunt daarbij helpen, met ideeën en kennis.

Bezinktank

Waardevolle stoffen

In ons afvalwater zitten verschillende soorten stoffen die van waarde kunnen zijn. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater ook fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics.

De waterschappen en een aantal andere organisaties werken samen in de Grondstoffenfabriek. We zorgen dat ideeën en kennis verzameld worden, om duurzaam grondstoffen te winnen uit afvalwater. Een van de eerste stappen is het opbouwen van een netwerk tussen waterschappen en de markt. Zo krijgen we zicht op de wensen en eisen vanuit de markt.

Ideeën voor terugwinnen grondstoffen

Heb je ideeën voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater? Kun je de Grondstoffenfabriek helpen met het hergebruiken van die stoffen? We kunnen je hulp goed gebruiken!

Ga naar de website van de Energie- en grondstoffenfabriek en denk met ons mee.