Blauwalg


De kleur van blauwalgen varieert van heldergroen, groenblauw en helderblauw. Ze kunnen een drijflaag vormen op het water die zorgt voor giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Niet alleen een slok water, maar ook contact met het water kan al slecht zijn voor de gezondheid. Daarom meten we in de zomermaanden bij zwemlocaties hoeveel blauwalg er aanwezig is. Om iedereen veilig te laten zwemmen.

Klachten bij blauwalg

Van blauwalg kun je klachten krijgen zoals huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen.

Ontstaan van blauwalg

De hoeveelheid algen in het water kan ineens enorm toenemen. Bijvoorbeeld als er veel voedingsstoffen in het water zitten. Zeker als er bijna geen stroming is in het water of als het water stilstaat. Of als het langere tijd warm is. Zo kan een teveel aan blauwalgen ontstaan.

Te veel voedingsstoffen

Voedingsstoffen komen uit de bodem of uit bladeren die op de bodem liggen. Of uit voer dat aan vissen en eenden wordt gegeven. Te veel voedsel in het water werkt als een soort mest. Kroos en algen groeien er goed door. Ook is poep een bron van voeding voor algen. Laat je hond dus niet vlakbij het water poepen. Als het regent, spoelt de poep het water in. Zo kun je er per ongeluk zelf aan bijdragen dat een zwemlocatie wordt afgezet vanwege blauwalg.

Advies voor zwemmen

Om contact met blauwalg te voorkomen raden wij je aan om:

  • Alleen te zwemmen in water waar wij meten of je er veilig kunt zwemmen. Check de locaties op www.zwemwater.nl
  • Niet te zwemmen in water dat er groen uitziet of waar een vlek op drijft die op olie lijkt.
  • Snel te douchen na het zwemmen, om de algen af te spoelen.

Meer weten over blauwalg?

Blauwalgen zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn. Ontdek hoe blauwalgen ontstaan en wat je kunt doen om ze te voorkomen.