Baggerseizoen 2023/2024


Als eigenaar of gebruiker van land langs de sloot ben je verplicht om de verspreidbare bagger daarop te ontvangen. Dit heet ‘ontvangstplicht’ en staat in de Waterwet. Als de bagger op jouw land verspreid wordt, neemt de aannemer contact met je op en kun je in sommige gevallen een bedrag hiervoor krijgen.

In de waterwet staat ook dat wij eventueel vanaf jouw land mogen baggeren. Onze aannemer vertelt je natuurlijk van tevoren of wij vanaf jouw land gaan baggeren én of je bagger hierop gaat ontvangen.

Dit staat allemaal in de Waterwet: Artikel 5.23 Waterwet.

Tegemoetkoming

Mocht je recht hebben op een tegemoetkoming dan ontvang je van Delfland een brief met antwoordformulier. Daarna stuur je het ingevulde antwoordformulier terug om de tegemoetkoming van € 6,10 per kubieke meter bagger te kunnen ontvangen. De ontvanger van de vergoeding moet dan wel zelf de bagger uitslepen.

De regels over deze bijdrage staan in de Verordening bijdrageregeling verspreidbare bagger Delfland 2020:

Verordening bijdrageregeling verspreidbare bagger DL 2020


Bekijk hier waar Delfland nu baggert of gaat baggeren