Het juiste waterpeil kiezen


Het waterpeil is het niveau van het water in sloten, vaarten, kanalen en meren. Het waterpeil is niet het hele jaar hetzelfde en niet overal even hoog. Bij het bepalen van het waterpeil in een gebied kijken we naar de belangrijkste gebruiksfuncties en welk waterpeil daar het beste bij past.

Waterstand verschilt per functie

Een aantal voorbeelden van de functies van gebieden en het juist waterpeil:

  • Op het platteland staat het water in de zomer soms hoger dan in de winter. Het waterpeil moet daar niet te hoog zijn, omdat het land bewerkt wordt.
  • Bij oude huizen mag het peil niet te laag zijn, omdat houten funderingen dan kunnen verrotten.
  • In natuurgebied is het meestal goed om een hoog waterpeil aan te houden.
  • Bij gebieden die meerdere functies hebben is er geen ideaal peil voor alle functies. Dan kijken we welk peil het beste past bij de wensen van alle functies.
  • In sommige gebieden verandert het peil permanent en is er een minimum- en maximumpeil afgesproken.

Het geschikte waterpeil wordt vastgelegd in een peilbesluit. Dit afgesproken waterpeil kun je bekijken in onze kaart.

Bekijk de kaart met vastgestelde waterpeilen

Of download de vastgestelde peilgebieden voor ArcGis of CAD-systemen:

Download de vastgestelde peilgebieden met waterpeilen in een filegeodatabase voor ArcGIS

Download de vastgestelde peilgebieden met waterpeilen in shapefiles


Het waterpeil aflezen

Het waterpeil kun je aflezen aan een peilschaal, daarop staat het afgesproken waterpeil en het huidige waterpeil. Bij verschillende waterpeilen staat er welke peilen er zijn en wanneer die gelden. De peilschalen vind je op of naast de stuw die het waterpeil reguleert. Er bestaan twee soorten peilschalen: die voor de boezem (het gebied dat water afvoert) en die voor polders. Op de peilschaal staat om welke het gaat.

Meer informatie over het boezemstelsel

De gemiddelde waterhoogte

In de boezem staat de nul op de peilschaal voor het NAP-niveau. Het waterpeil in de boezem staat permanent op 43 centimeter onder NAP: het boezempeil. In de polder staat de nul op de peilschaal voor het waterpeil uit het peilbesluit. Daar staat “SP” op de nullijn, wat staat voor schouwpeil.