Omgaan met wateroverlast


Heftige buien kunnen leiden tot wateroverlast. Samen met organisaties, gemeenten en inwoners werken we eraan om de kans op wateroverlast te verminderen en het gebied beter bestand te maken tegen heftige regenval.

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer, het is vaker lang droog en als het regent, regent het vaker heel hard. Bij hele heftige buien kan het gemeentelijk riool het niet altijd aan. En ook ons eigen systeem voor het afvoeren van het overtollig water kan dan onder druk komen te staan.

Wat doet Delfland?

Om het te veel aan water af te kunnen voeren hebben we kanalen en vaarten verbreed en de capaciteit van gemalen vergroot. Ook kunnen wij water tijdelijk opslaan in waterbergingen. Maar er is meer nodig. Omdat ons gebied zo dichtbebouwd is, is er te weinig ruimte voor water. Daarom werken we samen met inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenten aan oplossingen.

Wat kun je zelf doen?

Het zijn namelijk kleine en grote maatregelen in de tuin, op het dak, onder de woning of in parken en straten die nodig zijn om wateroverlast te minimaliseren. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken jouw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Ontdek hoe jij het verschil kunt maken op Klimaatkrachtig Delfland.