Grondwater


Als het regent, zakt een deel van het water de grond in. Het stroomt dan langzaam door de bodem naar een sloot. De zorg voor grondwater is belangrijk voor een veilige en prettige leefomgeving.

Grondwater aanpassen

Verantwoordelijk voor grondwater

Zelf werken aan grondwater

De grondwaterstand

De gemeente en grondwater