De grondwaterstand


De grondwaterstand is het niveau waarop het water staat in de grond. Het peil is niet overal hetzelfde en kan ook veranderen. Bijvoorbeeld als het veel regent, droog is, of als er in je buurt grondwateronttrekking plaatsvindt. Daarom zijn er regels voor het onttrekken van grondwater.

Grondwaterpeil in je buurt

Als je wilt weten wat het grondwaterpeil in je buurt is, kun je dat zelf meten. Als je gemeente een grondwatermeetnet heeft, kun je het daarin opzoeken. Let er dan wel op dat het grondwaterpeil op een bepaalde plek anders kan zijn dan op het dichtstbijzijnde meetpunt van het grondwatermeetnet.

Tuin inrichten op klimaatverandering

In de toekomst kunnen we steeds meer te maken krijgen met hevige neerslag en lange periodes van droogte. Dit kan gevolgen hebben voor de grondwaterstanden, ook in ons gebied. Kijk wat jij in en om je tuin kunt doen om je steentje bij te dragen op klimaatkrachtig.nl

Slootwaterpeil en grondwater

Delfland regelt het waterpeil in de sloten en vaarten. In het gebied van Delfland heeft de grondwaterstand weinig invloed op het waterpeil in de sloot omdat de bodem in West-Nederland slecht water doorlaat. Ook hebben veel sloten en grachten in Delfland een harde bodem of stenen kademuren waar het water bijna niet doorheen kan. Als het veel regent kan daardoor de grondwaterstand heel hoog zijn, terwijl het peil in de naastgelegen sloot goed is. Dan ontstaan al bij een kleine regenbui nieuwe plassen op het land. Het verlagen van het waterpeil in de sloot heeft dan geen effect.

Vergunning grondwateronttrekking en infiltratie

Voor bepaalde grondwateronttrekkingen en infiltraties moet je bij Delfland een vergunning aanvragen of een melding doen. In de Keur Delfland (pdf, 246 kB)en de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland (pdf, 320 kB) is aangegeven wanneer een melding voldoende is. Voor onttrekkingen en infiltraties die daar niet onder vallen, moet je een vergunning aanvragen. In de beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltratie staat onder welke voorwaarden de vergunning afgegeven wordt.

Je kunt je melding of vergunningaanvraag indienen via het landelijke Omgevingsloket, of via de website van Delfland (Vergunning of Melding).

Beleid voor grondwaterbeheer

Het beleid voor grondwaterbeheer van het Hoogheemraadschap van Delfland staat in de beleidsnota grondwaterbeheer. Delfland wil dat er op een duurzame manier wordt omgegaan met het grondwater. We houden hierbij rekening met de omgeving en zorgen dat we weten waar we op moeten letten.