Grondwater aanpassen


Als het regent zakt een deel van het water de grond in. Het stroomt dan langzaam door de bodem naar een sloot. De zorg voor grondwater is belangrijk voor een veilige en prettige leefomgeving.

Water stroomt door de bodem

In een gebied met veel sloten kan grondwater makkelijk wegstromen. Ook verschilt het per bodemtype hoe goed het water door de bodem kan stromen. Sommige bodems hebben een speciaal systeem om grondwater door te laten stromen (drainagesysteem). Als het grondwater sneller weg kan is de grondwaterstand lager.

Het grondwater aanpassen

Delfland heeft indirect invloed op het grondwater. Onze gemalen zorgen dat het water in de sloot niet boven het afgesproken waterpeil komt. Meestal zorgt een hoge waterstand in de sloot voor een hogere grondwaterstand. Als het waterpeil in de sloot heel laag staat, geldt dat meestal ook voor de grondwaterstand. Daarom zorgen we voor genoeg water in de sloot. Zo wordt de bodem niet te droog.

Als een gebied weinig sloten heeft of als het water niet goed door de grond kan stromen, heeft een lager waterpeil in de sloot weinig invloed op de grondwaterstand.

Lees wie er verantwoordelijk is voor het grondwater

Lees wat je zelf kunt doen aan het grondwater

Infographic Visie op Grondwater (pdf, 298 kB).