De gemeente en grondwater


De gemeente heeft de zorg over de openbare ruimte. Openbare ruimten zijn bijvoorbeeld straten, pleinen en parken. Bij grondwateroverlast in de openbare ruimte neemt de gemeente als dat kan maatregelen.

Ingrijpen bij overlast

De gemeente grijpt pas in als de overlast steeds terugkomt en de maatregel praktisch toepasbaar is. Een oplossing is bijvoorbeeld een drainagesysteem. Je kunt je huis of grond daarop aansluiten met een eigen afvoer.

man loopt met hond langs huizen en water

Uitleg drainagesysteem

Water dat niet vanzelf wegloopt, heeft hulp nodig om weg te stromen. Dat kan met een ondergrondse afvoer, dat noemen we drainagesysteem. Een afvoer is een buis in de grond waardoor het water naar de sloot of het riool stroomt.

Grondwater in nieuwe woonwijken

De gemeente wil grondwaterproblemen het liefst voorkomen. Bij het bouw- en woonrijp maken van nieuwe woonwijken wordt daar goed op gelet. Bouwgrond wordt opgehoogd met zand. Er worden voldoende sloten en eventueel ook drainage aangelegd. Dit draagt allemaal bij aan een kleinere kans op grondwateroverlast.

Lees wie er verantwoordelijk is voor het grondwater

Meer informatie over grondwater