Delfland bereidt zich voor op droogte


We krijgen vaker te maken met extreem weer. Plensbuien of juist een lange droge periode. Als waterbeheerder zijn we dag en nacht bezig met de waterstanden van sloten en vaarten, de waterkwaliteit en de waterveiligheid. Daarbij moeten we vooruit blijven kijken. Zo hebben we er al in de jaren ’80 voor gezorgd dat aanvoer van zoet water naar ons gebied mogelijk is vanuit het Brielse Meer.

Jongen loopt over brug van keien in de sloot in een woonwijk

Beschikbaarheid van zoet water

Doordat er in ons gebied veel verharding is, is extra ruimte voor water moeilijk te vinden. Het goed aan- en afvoeren van water blijft een uitdaging. Vroeger lag de focus op het op tijd afvoeren van water. Tegenwoordig is de beschikbaarheid van voldoende zoet water ook een groot punt van aandacht.

Klimaatkrachtige leefomgeving

De waterschappen willen dat water leidend is bij de inrichting van het land. Zodat we kunnen zorgen dat er voldoende gezond en zoet water blijft. Samen met de gemeenten in ons gebied bekijken we hoe we de openbare ruimte binnen Delfland klimaatbestendig kunnen maken. Met voldoende ruimte voor groen en voor water. We ondersteunen bewoners, verenigingen van eigenaren en bedrijven om op hun terrein aan de slag te gaan met ont-tegelen, vergroenen, groene daken en regentonnen. Hoe meer regenwater wordt vastgehouden in de bodem, des te beter de omgeving een drogere periode kan overbruggen. Kijk op www.klimaatkrachtig.nl voor meer informatie.

Samenwerken

Met de collega-waterschappen in deze regio en via het Deltaprogramma Zoetwater willen we zorgen dat iedereen voldoende water heeft. Delfland krijgt water vanuit het Brielse Meer in het gebied van waterschap Hollandse Delta. Als het nodig is, kan ook water aangevoerd worden vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. Een deel daarvan voeren we dan door naar het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard.

Innovaties

We maken het afvalwater schoon van 1,2 miljoen inwoners in ons gebied en 35.000 bedrijven en instellingen. Dat schoongemaakte water lozen we nu nog op zee. Door het water extra schoon te maken, willen wij het in de nabije toekomst gaan hergebruiken. Bijvoorbeeld als gietwater en om de waterpeilen goed te houden.

Voorbereid zijn

Op dit moment is er nog geen watertekort in ons gebied. Maar we zijn alert en voorbereid. Door de ontwikkeling van neerslag en verdamping goed in de gaten te houden, zorgen we dat we klaar zijn voor dijkinspecties, maatregelen tegen zoutindringing en het binnenpompen van water.

Jij kan ook meehelpen

Iedereen kan meehelpen. Wees zuinig op en met ons zoete water. Houd het water schoon en houd het water vast. Kijk op www.klimaatkrachtig.nl voor meer tips.