Vooroverleg


Wat is het?

Wat is een vooroverleg?

Als je plannen hebt in het gebied van Delfland –in, op, boven, over, aan of onder water of bij een dijk of kade– dan moet je houden aan de regels van Delfland. Deze staan in Waterschapsverordening en/of de Omgevingswet. Mogelijk moet je ook een vergunning aanvragen of een melding doen. Wil je met Delfland overleggen over de mogelijkheden en de regels, dan kan je hiervoor een vooroverleg aanvragen.

Tijdens het vooroverleg kunnen we o.a. het beleid bespreken. Ook kunnen we advies geven over je aanvraag. Of we bespreken welke belangen er in de omgeving spelen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Geen vooroverleg wel wat meer zekerheid over de vergunning of melding?

Je kan ook zelf kijken of je een vergunning moet aanvragen, of dat er een melding volstaat. Je kan hiervoor een Vergunningcheck doen. Met de Vergunningcheck zie je direct voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Zie rechts op deze pagina de link naar het Omgevingsloket, waar de Vergunningcheck te vinden is.

Ook als je geen vergunning hoeft aan te vragen of melding te doen, kunnen voor jouw situatie wel regels gelden.

Wat is nodig?

Wat heb ik nodig om een vooroverleg aan te vragen?

Om een goede invulling aan het vooroverleg te geven is nodig:

  • Het onderwerp van de gewenste vergunning.
  • De juiste locatie.
  • Zo duidelijk mogelijke omschrijving van de werkzaamheden.
  • Eventuele tekeningen.
  • Een overzicht van de vragen die je tijdens het vooroverleg beantwoord wil hebben. Ter inspiratie kan je op onze website bij ‘over ons’ de regelgeving vinden (zie rechts op deze pagina de regelgeving).
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een vooroverleg aanvragen?

Je kan de aanvraag voor het vooroverleg doen via het formulier rechts op deze pagina.

Je kan ons ook altijd bellen. Tijdens werkdagen zijn wij tussen 08.30 uur en op 17.00 uur bereikbaar op (015) 260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag voor het vooroverleg ingepland?

Om een vooroverleg in te plannen nemen we binnen enkele dagen na ontvangst van het formulier contact met je op.

In een vooroverleg doen wij nog geen uitspraak over het al dan niet verlenen van een vergunning. Ook beoordelen wij rapporten en tekeningen inhoudelijk pas tijdens het behandelen van de ingediende vergunningaanvraag.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten van het vooroverleg?

Er zijn geen kosten verbonden aan een vooroverleg.