Aanvragen vooroverleg/ omgevingsoverleg


Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Belangrijk! Lees onderstaande tekst eerst goed door

Met dit formulier kun je een verzoek tot vooroverleg indienen voor een aanvraag watervergunning of melden van een activiteit.

Voorbereiden van een vooroverleg

Je staat op het punt om een afspraak te maken voor een vooroverleg. Doel van dit overleg is om tot een duidelijke en complete vergunningaanvraag te komen. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

Daarom vragen wij:

  • het onderwerp van de gewenste vergunning en de locatie van de werkzaamheden zo duidelijk mogelijk te omschrijven;
  • eventuele tekeningen digitaal mee te sturen;
  • alvast de belangrijkste regels door te lezen op onze website
  • je vragen vooraf op een rijtje te zetten.

Tijdens het overleg kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

  • uitleg over het beleid en de regelgeving die van belang is voor jouw aanvraag;
  • advies voor aanpassingen in je plan van aanpak;
  • belangen die spelen rondom jouw project;
  • documenten en gegevens die je moet aanleveren bij de vergunningaanvraag.

In een vooroverleg doen wij nog geen uitspraak over het al dan niet verlenen van een vergunning. Ook beoordelen wij rapporten en tekeningen inhoudelijk pas tijdens het behandelen van de ingediende vergunningaanvraag.