Maaien


Wat is het?

Welk onderhoud doet Delfland op en rond het water?

Delfland heeft veel taken op en rond het water zodat gemalen het regenwater snel kunnen afvoeren. Zoals maaien van het riet, waterplanten, takken, afval en andere materialen verwijderen die de doorstroming van een sloot of vaart kunnen belemmeren. Welke sloten en vaarten Delfland onderhoud zie je in de Legger. De Legger vind je rechts op deze pagina.

Wat kan wel en wat kan niet?

Delfland houdt rekening met de natuur

Delfland houdt zich aan de Wet Natuurbescherming, dat is de gedragscode voor waterschappen. En werken volgens onze eigen ecologische werkprotocollen. Zie rechts op deze pagina ons werkprotocol.

Daarnaast worden de watergangen in het voorjaar door een ecoloog vóór het maaien gecontroleerd op broednesten, zodat de aannemer deze met rust laat.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie maait?

De werkzaamheden worden door Delfland en andere watereigenaren uitgevoerd. Denk hierbij aan de gemeente, provincies of particulieren.

Gemiddeld wordt er 1 tot 2 keer per jaar gemaaid: tussen 15 juli – 15 augustus en 15 september – 1 november.

In het voorjaar wordt er, in verband met mogelijke broedplaatsen, alleen gemaaid waar het water snel dichtgroeit.

Zie je mogelijk achterstallig onderhoud en/of dichtgegroeide sloten? Wil je dit bij ons melden

Wat is nodig?

Wat is nodig om vermeend achterstallig onderhoud te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik vermeend achterstallig onderhoud melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding achterstallig onderhoud in behandeling genomen?

Bij een melding achterstallig onderhoud controleert Delfland de situatie. Dit doen we binnen 5 werkdagen. Als er achterstallig onderhoud is plannen we dit in. We houden rekening met bestaande planningen. Als het nodig is wordt er eerder onderhoud gepleegd. Als Delfland niet verantwoordelijk is wordt de melding aan de juiste organisatie doorgegeven. We laten je weten wat we met je melding doen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van vermeend achterstallig onderhoud?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.