Onderhoud van de Berm


Wat is het?

Wat is een berm?

Een berm is een strook grond aan weerszijden van een weg, sloot of dijk. Of een strook grond tussen twee rijstroken van een verkeersweg. De berm is in eerste instantie bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor het verkeer. Bermen zijn vaak begroeid met grasachtige en kruidachtige planten. Vogels kunnen ook broeden in bermen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat is het maaischema?

In het bermbesluit is vastgesteld dat het maaien van bermen tussen 15 juni en 15 augustus plaatsvindt. Eventueel nog een keer vanaf 15 september tot 1 november. Het bermmaaisel wordt steeds opgeraapt en afgevoerd binnen twee dagen en voor het weekend. Als de veiligheid in gevaar komt, wordt een rand van een weg vroeger in het seizoen gemaaid.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie maait de bermen?

Het maaien van de bermen gebeurt door de eigenaar van de berm. Dit kan zijn de provincie, de gemeente of Delfland. In de Legger, rechts op de pagina, kun je zien wie er verantwoordelijk is voor het maaien.

Wat is nodig?

Wat is nodig om (vermeend) achterstallig onderhoud van een berm te melden?

Je kunt alleen een melding doen als de berm van Delfland in onderhoud is.

Om een melding te doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij bij vragen contact met je kunnen opnemen. Nodig is:

  • Je naam, adres en contact gegevens.
  • De exacte locatie.
  • Foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding niet maaien in behandeling genomen?

Bij een melding achterstallig onderhoud controleert Delfland de situatie. Dit doen we binnen 5 werkdagen. Als er achterstallig onderhoud wordt geconstateerd wordt dit ingepland. We houden rekening met bestaande planningen. Indien genoodzaakt wordt er eerder onderhoud gepleegd. Als Delfland niet verantwoordelijk is wordt de melding naar de juiste organisatie doorgegeven. We laten je weten aan wie.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden achterstallig onderhoud aan de berm ?

Aan het melden en het verhelpen ervan zijn geen kosten verbonden