Maaien met aandacht voor de natuur

8 mei 2023

Deze week beginnen de maaiwerkzaamheden aan sloten, vaarten en dijken in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Tijdens de eerste maaironde van dit jaar is er extra aandacht voor broedende vogels en hun nesten.

Maaionderhoud is noodzakelijk voor een goede doorstroom in sloten en vaarten. Bij droogte is dat belangrijk om water aan te kunnen voeren en bij regen kan overtollig water juist sneller worden afgevoerd. Ook maait Delfland de dijken om een gevarieerde begroeiing en goede grasmat in stand te houden, want zo blijven dijken stevig.

Verschillende maairondes

De maaiwerkzaamheden vinden plaats tussen mei en november. Door in drie fases te maaien, wordt de natuur op het land en in het water zo goed mogelijk beschermd. In het voorjaar maait Delfland alleen sloten en vaarten die snel volgroeien. Wel worden alle dijken gemaaid. Dit gebeurt in twee delen. Door maximaal de helft van de oppervlakte per keer te maaien, kan de flora en fauna zich verder ontwikkelen. Het maaisel blijft vervolgens minimaal twee dagen liggen, zodat de dieren en insecten hun weg terug naar huis kunnen vinden.

Tijdens de tweede maaironde in de zomer volgen de resterende sloten en vaarten. In september start de laatste maaironde en wordt het grootste onderhoud verricht om alle sloten, vaarten en dijken klaar te maken voor het natte najaar.

Rust voor vogels in het voorjaar

In het voorjaar is er extra aandacht voor broedende vogels en hun nesten. Een ecoloog inspecteert de begroeiing van het te maaien gebied, voordat de maaiwerkzaamheden van start gaan. Dat noemen we voorlopen. Met het voorlopen markeert een ecoloog plekken waar nesten en beschermde plantensoorten zitten. Dat doet de ecoloog met een lange stok en door een melding te maken in een app voor de aannemers. Binnen een straal van vijf meter om de markering mag niet gemaaid worden. Tijdens de uitvoering van de maaiwerkzaamheden letten de aannemers extra goed op nesten en broedvogels.

Natuurvriendelijk onderhoud aan oevers, sloten en vaarten

Alle aannemers die in opdracht van Delfland onderhoud uitvoeren, doen dit met zorg voor de natuur. Ze houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode waterschappen en werken volgens ecologische werkprotocollen. Natuurvriendelijk onderhoud draagt namelijk bij aan een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Delfland houdt toezicht op de naleving van deze protocollen en werkinstructies.

Help je mee?

Tijdens het maaien houdt Delfland de natuur nauwlettend in de gaten. Heb je zelf iets opgemerkt en wil je een melding maken of heb je vragen over het maaien? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via 015 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.