Juiste waterpeil


Wat is het?

Wat is waterpeil?

De stand van het water wordt vaak ook wel 'waterpeil' genoemd.

Dat kan gaan over oppervlaktewater of grondwater. In sloten en vaarten kan het waterpeil worden afgelezen op een peilschaal. De waterstand is verbonden aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het waterpeil is niet altijd hetzelfde en niet overal even hoog. Delfland kijkt naar de belangrijkste functies van een gebied en bepaald welk waterpeil in sloten een vaarten daar het beste bij past.

Wat kan wel en wat kan niet?

Waterpeil verschilt per functie.

  • In agrarische gebieden (weilanden) staat het water in de zomer meestal hoger dan in de winter zodat het gras goed kan groeien en we daarmee wat meer water vasthouden in de droge zomermaanden.
  • Bij oude huizen mag het grondwaterpeil niet te laag zijn omdat funderingen van hout kunnen verrotten. Daarom wordt het waterpeil in nabijgelegen sloten vaak wat hoger gehouden. Voor dit soort andere waterpeilen worden vergunningen verleend.
  • In natuurgebieden is het goed om een hoog peil aan te houden.
  • Bij gebieden met meerdere functies kiezen we wat het beste hierbij past.
  • Sommige gebieden hebben een afgesproken minimum- en een maximum peil.
Wat is de werkwijze van Delfland?

Waar vind ik welk peil is afgesproken?

Het geschikte waterpeil wordt bepaald in een peilbesluit. Het afgesproken peil kun je zien op de kaart met alle peilgebieden. Kijk hiervoor rechts op deze pagina.

Wat is nodig?

Ik zie een verkeerd waterpeil, wat heb ik nodig om dit te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een verkeerd waterpeil melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt mijn melding in behandeling genomen?

Delfland controleert binnen twee werkdagen of er sprake is van afwijkend peil. Meestal kan de melding dezelfde dag nog worden opgelost door extra water in te laten of juist (bij hoger peil) water weg te pompen.

In sommige gebieden is de gemeente verantwoordelijk voor het bedienen van een waterinlaat of pomp. Als we je melding doorzetten laten we je dit weten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het meden van een verkeerd waterpeil?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.