Van zomer naar winterpeil


Wat is het?

Wat is waterpeil?

Het waterpeil is het niveau van het water in sloten, vaarten, kanalen en meren. Het waterpeil is niet het hele jaar hetzelfde en niet overal even hoog. Bij het bepalen van het waterpeil in een gebied kijken we naar de belangrijkste functies en welk waterpeil daar het beste bij past.

Wat kan wel en wat kan niet?

De juiste waterhoogte staat in het peilbesluit

Het waterpeil kun je vinden in het peilbesluit, rechts op deze pagina. Als er sprake is van verschillende peilen tijdens bepaalde periodes van het jaar dan staat dit in het peilbesluit vermeld. Op veel plaatsen binnen Delfland wordt er een verschil gemaakt tussen zomer- en winterpeil.  Er bestaan twee soorten peilschalen. Er is er één voor de boezem. Een boezem is het hoofdsysteem van waaruit het water naar zee of de Nieuwe Waterweg wordt afgevoerd. En er is ook een peilschaal voor de lagergelegen polders.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Waterpeil laten zakken voor de winter

In oktober laten onze peilbeheerders het waterpeil geleidelijk zakken. Zo komt er meer ruimte voor het opvangen van regenwater, en kan het grasland uitzakken zodat het beter bereikbaar is voor onderhoudswerkzaamheden.

Als het zakkende water overlast geeft, kunt u dit aan ons melden.

Wat is nodig?

Wat is nodig om een melding van wateroverlast te doen?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik de wateroverlast melden?

Bij ernstige overlast: bel ons direct.

Je kan de melding doen via het formulier links op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.00 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van wateroverlast in behandeling genomen?

Bij calamiteiten of ernstige wateroverlast komen wij direct in actie.

We laten je binnen 1 dag weten wat we met je melding doen. De overlast wordt meestal binnen 48 uur verholpen. Als wij de melding doorzetten naar een andere organisatie laten wij je dit weten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.