Droogte: schutbeperkingen scheepvaart opgeheven

27 september 2022

De schutbeperkingen voor de beroeps- en recreatievaart in het gebied van Delfland zijn per woensdag 28 september 2022 om 00:00 uur opgeheven. Hiertoe heeft het bestuur van Delfland besloten.

De schutbeperkingen voor de recreatievaart bij de kleine sluis van de Parksluizen te Rotterdam, de Buitensluis te Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen te Vlaardingen zijn vanaf woensdag 28 september 0.00 uur niet meer van kracht. In navolging van de versoepeling vanuit Delfland heeft het bestuur van de Monstersche Sluis ook besloten om de schutbeperking op te heffen. De schutbeperkingen voor de beroepsvaart bij de grote sluis van Parksluizen in Rotterdam zijn vanaf dinsdagochtend 20 september om 00:00 uur al beëindigd. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan de schutbeperkingen versoepelen omdat de Rijnafvoer is toegenomen en de watervraag afneemt. Sinds eind juli was binnen Delfland een aangescherpt schutregime van kracht. Vanwege een oplopend verziltingsrisico en tegelijkertijd een toenemend watertekort is in een tweetal fasen een beperkt schutregime aan de schutsluizen opgelegd. Een extreme stijging in temperaturen, lang aanhoudende droogte of sterk afnemende rivierafvoer wordt dit jaar niet meer verwacht.

Tijdens een periode van droogte houdt Delfland de situatie in haar gebied goed in de gaten. En neemt ze, als het nodig is, maatregelen om zoetwater vast te houden en om extra zoet water aan te voeren. In toekomstige perioden van droogte is het wederom aanscherpen van maatregelen niet uitgesloten.