Extra dijkinspecties vanwege aanhoudende droogte

25 juli 2022

In verband met de aanhoudende droogte starten wij op maandag 25 juli met extra controles van de droogtegevoelige dijken in ons gebied. Zo zijn wij er op tijd bij als er schade optreedt.

Delfland beheert en onderhoudt meer dan 700 km dijken en keringen. Die beschermen de mensen in ons gebied en hun bezittingen tegen het water. Het spreekt voor zich dat wij de dijken altijd heel goed in de gaten houden. Ruim 200 kilometer van onze dijken is gevoelig voor droogte. Die controleren wij daarom extra als het lange tijd droog is.

Droogtegevoelige dijken

Wij beginnen bij de meest droogtegevoelige dijken. Het gaat hier om ongeveer 20 kilometer aan dijken in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Deze hebben een ondergrond van veen. Uitgedroogd veen kan gaan krimpen en scheuren.

Onze inspecteurs gaan de komende dagen de dijken op om ze te controleren op scheuren, verzakkingen en andere schades. Via een speciale app geven zij hun bevindingen door zodat wij een goed beeld krijgen van de conditie van de dijken en wij op tijd reparaties kunnen laten uitvoeren als dat nodig is.

Droogte: wat doet Delfland?

Met het huidige neerslagtekort in combinatie met de lage rivierstanden, is er een watertekort in de regio, dit betekent dat de watervraag groter is dan de beschikbaarheid. Wij nemen daarom op verschillende fronten maatregelen.

Uit het Brielse Meer halen wij zoet water om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven. Dankzij afspraken met ons buurwaterschap Hollandse Delta kan dat zolang er voldoende zoet water voorhanden is. Dat is belangrijk voor de natuur, waterkwaliteit, de dijken en van zoetwater afhankelijke functies.

Op maandag 18 juli 2022 is de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) aangezet. Daarmee wordt in het gebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. Samen met Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard gebruiken wij deze extra aanvoer voor onze zoetwaterbehoefte.

Delfland voert extra zoetwater aan vanwege droogte - Delfland (hhdelfland.nl)

Ook hebben wij schutbeperkingen ingesteld voor de sluizen tussen zoet en zout water om verzilting tegen te gaan Code oranje: extra schutbeperkingen scheepvaart - Delfland (hhdelfland.nl).

En nu starten wij dus met extra dijkinspecties.

Aanpassen noodzaak en wees zuinig op water

Al met al vraagt de droogte op dit moment veel inzet van de waterbeheerders. Wij weten dat periodes van droogte vaker gaan voorkomen.

De veranderingen in het klimaat betekenen dat wij mee moeten veranderen. Wij moeten samen op alle fronten zuiniger, bewuster en duurzamer omgaan met water.

Ook moeten wij ons land anders inrichten en meer ruimte maken voor water. Om wateroverlast tegen te als het hoost én om het te kunnen opslaan voor als het droog is. Wil jij ook je steentje bijdragen? Kijk dan eens op Home | Klimaatkrachtig Delfland

Wat kan jij doen?

Zie je schade aan een dijk? Meld het dan via loket@hhdelfland.nl. En wees vooral zuinig met zoet water, want hoewel het de komende dagen minder warm lijkt te zijn wordt er voorlopig nog geen regen van betekenis verwacht.