Vissen zwemmen veilig heen en weer tussen Den Haag en Westland

19 mei 2021

Op de hoek van de Escamplaan en Zichtenburglaan in Den Haag staat, verscholen achter het groen en Koffiehuis Het Hoekje, gemaal ‘t Westambacht. Voor het gemaal ‘t Westambacht is groot onderhoud nodig.

Zowel de buitenkant als de binnenkant van het gemaal krijgt een opknapbeurt. Een onderdeel van het werk is het visvriendelijk maken van de 2 pompen. De huidige pompen voldoen nog aan de huidige eisen, maar zijn nog niet visvriendelijk. Daarom is ervoor gekozen om de pompen aan te passen zodat vissen het gemaal veilig kunnen passeren. Aan de buitenkant van het gemaalgebouw worden de beschadigde stenen hersteld.

Gemaal ‘t Westambacht is een zogenaamd doorvoergemaal, met 2 flinke pompen (elk 180 m3/min). Het gemaal kan 2 kanten op pompen: in zuidelijke richting naar het Westland, en in noordelijke richting naar Den Haag. Het behulp van schuiven in het gemaal kan de pomprichting van het gemaal worden gestuurd. De in-/uitstroompunten van de persleiding liggen een eindje verderop: aan de Westlandzijde bij de Lozerlaan, aan de Den Haag-zijde voorbij het Haga-ziekenhuis. Zo houden we het water in ons gebied op het juiste peil.

Vanwege de werkzaamheden aan het gemaal is er nu ook een goede mogelijkheid om een gedeelte van de persleidingen van het gemaal te inspecteren. Deze inspectie-werkzaamheden starten binnenkort. Eventuele tijdelijke wegafzettingen, in verband met de veiligheid, vinden in overleg met de gemeente Den Haag plaats. Begin volgend jaar zijn de werkzaamheden klaar.


Gemaal 't Westambacht

Gemaal 't Westambacht