Rivierkreeften aan de wandel

30 juli 2021

Wij krijgen meldingen binnen van mensen die exotische rivierkreeften tegenkomen: die zijn kennelijk aan de wandel. Dat doen ze graag bij dit natte wat warmere weer. Dan gaan ze op zoek naar nieuwe plekken om zich te vestigen. In ons gebied is vooral de Amerikaanse rivierkreeft aanwezig. Zij voelen zich thuis in onze sloten, vaarten en plassen, planten zich daar razendsnel voort en hebben maar weinig natuurlijke vijanden.

Is dat erg?

Ze eten andere waterdieren op, knippen waterplanten kapot en maken met hun gegraaf het water troebel. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Ook graven ze holletjes in oevers en dijken.

Hoe komen zij hier?

Zij zijn in onze wateren gekomen door de mens. Door mensen met een aquarium bijvoorbeeld die ze hebben vrijgelaten, maar ook door de import van de diertjes voor consumptie.

Wat doen jullie eraan?

Er lopen verschillende onderzoekstrajecten, de overlast door exotische rivierkreeften staat op de agenda bij het ministerie, provincies, waterschappen, gemeenten, kennisinstituten, de STOWA en terreinbeheerders. Alle kennis wordt gedeeld.

Binnen ons gebied hebben wij gekeken of wij de omstandigheden in onze wateren kunnen aanpassen zodat de kreeftjes het minder naar de zin hebben. Daarbij bleek dat het enorme overlevers zijn: ze gedijen goed onder allerlei omstandigheden.

Wij kijken nu hoe wij de schade aan de watergangen en oevers kunnen beperken én of en hoe wij de dieren succesvol kunnen wegvangen. Binnenkort starten wij hiervoor een proef op verschillende proeflocaties in het gebied.

Letten jullie wel op de dijken?

Uiteraard: wij controleren en onderhouden onze dijken altijd intensief. Er zijn meer soorten die schade maken aan dijken en oevers. Muskusratten bijvoorbeeld en ook gewone ratten maken wel eens een nest in een dijk of kade. Wij zijn dus altijd alert.

Bij een dijkafschuiving in Reeuwijk van deze week, is de vraag gesteld of rivierkreeften daarbij een rol hadden. Experts betwijfelen of rivierkreeften alleen de oorzaak kunnen zijn geweest. Ons collega-waterschap Rijnland doet onderzoek. Ook de uitkomsten van dat onderzoek zullen worden gedeeld.

Wat kan ik doen?

Het allerbelangrijkste dat wij allemaal kunnen doen is geen exotische dieren los te laten in de natuur. Wees ook bedacht op exotische planten, denk bijvoorbeeld aan de Japanse Duizendknoop en aan aquariumplantjes die hele sloten kunnen gaan overwoekeren. Er is inmiddels een hele lijst van exoten die tot problemen leiden. Bij sommige exotische dieren leidt het uitzetten in de natuur ook tot dierenleed. Niet doen dus! Meer informatie vindt u hier: https://www.floron.nl/tuinernietin

Moet ik het melden als ik een rivierkreeft zie?

Om een beeld te krijgen van waar exoten zitten, kunt u melding maken van de rivierkreeften die u tegenkomt. Dit kan via de website www.waarneming.nl of www.telmee.nl.

kreeftjes wandelen erop los
Kreeftjes wandelen erop los