Delfland sluit aan bij beloningssysteem voor kringloopboeren

14 juli 2021

Hoogheemraadschap van Delfland gaat meedoen met het financiële beloningssysteem voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. Boeren die zich inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit ontvangen hiervoor een vergoeding.

Boeren in Midden-Delfland willen verduurzamen, maar voor die transitie is steun nodig. Melkveehouders die zich inzetten en goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit konden al rekenen op financiële waardering van de gemeente Midden-Delfland en FrieslandCampina. Vanaf de start van het nieuwe kringloopseizoen sluit Delfland ook aan bij dit beloningsysteem voor kringloopboeren.

Hoogheemraad Marcel Belt: ‘In heel ons gebied werken we toe naar schoon, gezond en levend water. Dat doen we onder meer door nieuwe waternatuur aan te leggen en bronnen van vervuiling terug te dringen. Momenteel komen nog veel grondstoffen van boeren in het water terecht. Dat is niet goed voor het waterleven. Door de mineralenkringloop in de landbouw te sluiten, kunnen we dat voorkomen. Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Wij willen daarom de boeren ondersteunen in deze transitie, onder andere door aan te sluiten bij de subsidieregeling van gemeente Midden-Delfland.’

beloning duurzame boeren 2
Uitreiking certificaat kringloopboer

Kringloopboer Anton van der Ende is blij met de stimulans en benadrukt het belang van schoon slootwater voor zijn melkveehouderij: ‘De kwaliteit van het drinkwater is bepalend voor de gezondheid van mijn koeien. Ik vind het belangrijk om hierin te investeren. Een extra steuntje in de rug is natuurlijk mooi meegenomen!’


Contact

Wil je meer weten over het beloningssysteem voor kringloopboeren? Neem dan contact op met Sandra Fraikin: