AWZI Houtrust levert eerste groene gas aan gasnet

4 februari 2021

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werken samen aan het verduurzamen van AWZI Houtrust. De eerste mijlpaal in het project is nu bereikt. Het eerste groene gas is geleverd aan het gasnet van Stedin Netbeheer BV. Hiermee is Houtrust op weg om de meest duurzame zuivering van Delfland te worden. De volgende stap in het project is terugdringen van de CO2 -uitstoot met 50%.

Delfland wil in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. Op onze afvalwaterzuiveringen kunnen wij veel duurzaamheidswinst boeken. Hoogheemraad Ruud Egas: “Op Houtrust maken wij het afvalwater schoon van de bedrijven, instellingen en de inwoners in en om Den Haag. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Samen met onze partner Delfluent Services BV maken wij van Houtrust onze meest duurzame zuivering en zo dragen wij bij aan een duurzame regio. Hiervoor is nu een eerste mooie stap gezet; het biogas dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater wordt omgezet naar groen gas en geleverd aan het gasnet. Daar ben ik zeer trots op.”

Hoogheemraad Ruud Egas en Algemeen directeur Evides Waterbedrijf Annette Ottolini vieren deze mijlpaal digitaal.


Op Houtrust is een installatie gebouwd die het biogas, dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater, omzet naar gas van aardgaskwaliteit. Dit levert jaarlijks 1,9 miljoen kuub groen gas op waarmee inwoners van Den Haag hun huizen kunnen verwarmen.

Het gasvormige CO2 dat tijdens de opwerking van het biogas wordt geproduceerd, gaan wij in de tweede fase van het project vloeibaar maken. Jaarlijks levert dit meer dan 2.000 ton groene CO2 op die kan worden gebruikt in de tuinbouw en de voedsel- en drankenindustrie.

Als alles volgens plan verloopt wordt het totale project wordt in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.

Het hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent BV zijn partners in de publiek private samenwerking “Afvalwater Haagse Regio”.


AWZI Houtrust viert eerste mijlpaal in verduurzamingsproject