IPCC-RAPPORT: Snelle klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen

9 augustus 2021

Op 9 augustus heeft het IPCC, het klimaatpanel van de VN, een rapport gepresenteerd met analyses van klimaatonderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen. Het rapport laat zien dat klimaatverandering tot forse weersextremen leidt en dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het IPCC wijst erop dat de economische en sociale gevolgen van extreem weer groot zijn, groter dan van andere manifestaties van klimaatverandering. Ook de waterschappen hebben te maken met de impact van klimaatverandering en extreem weer. Wij hebben een belangrijke rol bij de zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende water.

Het gebied van Delfland is dichtbevolkt en sterk verhard door bebouwing en wegen, waardoor er weinig ruimte is voor water. De afgelopen decennia hebben wij veel geïnvesteerd om ons watersysteem robuuster te maken, de kust te verstevigen en waar kansen waren voor waterbergingen, hebben wij die gepakt.

Maar wij kunnen het niet alleen. De veranderingen in het weer vragen om samenwerking op alle niveaus: overheden, bedrijven en inwoners moeten allemaal bijdragen om ons land zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Ruimte voor water moet leidend zijn bij de inrichting.

Wij & Water: persoonlijke verhalen van inwoners

In de tentoonstelling Wij & Water gaat Delfland in op deze uitdagingen. Wat merken inwoners van deze veranderingen? Welke rol heeft het waterschap hierin? En wat kunnen inwoners, ondernemers of gemeenten zelf doen? Aan de hand van zes persoonlijke verhalen vertellen inwoners over de veranderingen in het klimaat, wat zij hiervan merken en hoe dit hun kijk op water heeft veranderd.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt:

“Wij staan voor grote uitdagingen die we als waterschap niet alleen kunnen oplossen. Daarom ben ik blij met verhalen van inwoners die hier actief aan bijdragen.”


De tentoonstelling staat van 23 juli tot en met 29 augustus 2021 bij het Keringhuis, Maeslantkeringweg 139, Hoek van Holland. Zie ook: www.keringhuis.nl

foto IPCC en Keringhuis