Delfland presenteert project SWIMM tijdens het Interreg North West Europe project BE-GOOD eind evenement

23 september 2020

Vandaag presenteerden wij op het digitaal gehouden eind evenement van het Interreg North West Europe project BE-GOOD ons project SWWIM, dat staat voor Smart Waste Water Information Management. Hiervoor ontwikkelden we samen met Hydrologic een dataplatform, waarin oorspronkelijke gegevens van gemeenten en Delfland met betrekking tot de waterketen en het watersysteem worden gecombineerd.

De rol van digitale informatie

Digitale informatie speelt een steeds belangrijkere rol in onze kenniseconomie en de onderliggende data worden steeds belangrijker. Ook wij, Hoogheemraadschap van Delfland én de gemeenten binnen ons gebied, vergaren informatie over het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater.

Efficiënt delen van praktijkdata is lastig. Inzicht in de daadwerkelijke werking van de gehele waterketen ontbreekt, om tot effectief watermanagement te komen. Er is dus behoefte aan een goed functionerend digitaal ‘ecosysteem’. Delfland heeft zich daarom aangesloten bij het Interreg North West project BE-GOOD, een project waarbij het gaat om waarde te genereren uit data en duurzame informatiesystemen te stimuleren.

Meer inzicht in afvalwaterinfrastructuur

Door de gegevens vervolgens te verwerken en te analyseren, kunnen deze door de eindgebruiker op verschillende wijze worden ingezet. Zo ontstaat meer inzicht in de afvalwaterinfrastructuur en de mogelijke knelpunten. Ook geeft dit inzicht in de manier waarop de complexe systemen samen werken en hoe ze elkaar beïnvloeden.

Op deze manier wordt duidelijker welke aanpassingen kunnen worden gedaan om het systeem te verbeteren en mogelijk toekomstige schade te voorkomen.

Als je weet waar de knelpunten zitten kun je investeringen goed onderbouwen, de knelpunten aanpakken én kun je het stelsel optimaal benutten.

Interreg North West Europe project BE-GOOD

Naast Delfland en Rijkswaterstaat in Nederland, hebben ook partijen uit België, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland zich aan dit project verbonden. Alle partijen hebben eigen uitdagingen ingebracht, bijvoorbeeld om reizen in het OV te optimaliseren, informatie te krijgen om natuurontwikkeling in de stad of het gebruik van een zo schoon mogelijke route door stedelijk gebied.

Doel van dit project is om overheidsinformatie (Public Sector Information of PSI) te (her)gebruiken en te valoriseren door innovatieve, door data gedreven diensten te ontwikkelen op het gebied van infrastructuur en milieu. BE-GOOD zal uiteindelijk een aantal operationele prototypen van nieuwe commerciële PSI-gebaseerde diensten moeten opleveren.

Voor meer informatie over onze challenge SWWIM kijk op begood of op www.nweurope.eu/begood
of bekijk de animatie door te klikken op onderstaande foto.

ea56a37c-701d-4530-9670-11f627184aa7


Animatie over dataplatform SWWIM