De meeste strandpaviljoens zijn winterklaar

18 december 2020

Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland hebben Rijswaterstaat, de kustwaterschappen en de kustgemeenten ermee ingestemd dat seizoensgebonden strandpaviljoens deze winter eenmalig op het strand mogen blijven staan. Dit in verband met gederfde inkomsten door corona: door te ‘overwinteren’ kunnen ondernemers besparen op de kosten voor het op- en afbouwen van hun paviljoens. Om de waterveiligheid en nautische veiligheid te waarborgen zijn hieraan strikte voorwaarden verbonden. De meeste strandpaviljoenhouders houden zich hieraan. In een aantal gevallen zijn het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat genoodzaakt over te gaan tot handhaving.

Geen losstaande zeecontainers
De kustgemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat hebben overleg gevoerd met de paviljoeneigenaren om te bespreken hoe aan de wens tot overwinteren tegemoet kan worden gekomen zonder dat de waterveiligheid en nautische veiligheid in het geding komen. Er zijn heldere, generieke voorwaarden gesteld aan wat wel en niet mag blijven staan. Vanaf dag één was duidelijk dat losse (zee-)containers niet kunnen blijven staan. Op verzoek van de strandpaviljoenhouders zijn onder voorwaarden ook maatwerkafspraken gemaakt.

Maatwerk
Het laten staan van losstaande (zee-)containers vormt een te groot risico voor de waterveiligheid, de ecologie en het verkeer op het water. Zeecontainers kunnen bij een stormvloed tegen de kust of boulevard aan slaan en zo schade aanbrengen of de Noordzee in worden getrokken waar zij een gevaar vormen voor de scheepvaart. De waterbeheerders hebben na overleg met de paviljoenhouders aangegeven dat uitsluitend wanneer een (zee)container vast onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw en daar ook daadwerkelijk en degelijk aan is vastgeklonken deze mag blijven staan. Daaraan is bovendien de voorwaarde verbonden dat de zeecontainer gaten bevat waardoor deze zich snel kan vullen met water om te voorkomen dat de container gaat drijven. Per locatie is geadviseerd wat er wel en niet kan blijven staan.

Handhaving
De paviljoenhouders zijn blij dat ze mogen blijven staan en de meeste van hen hebben hun paviljoen dan ook volgens de regels en afspraken winterklaar gemaakt. In een aantal gevallen langs de Haagse kust is Delfland na eerdere waarschuwingen genoodzaakt handhavend op te treden: de veiligheid van de bewoners achter de kust staat altijd voorop. De betreffende eigenaren krijgen nog tot 6 januari 2021 de tijd om de losstaande (zee)containers weg te halen.


Strandpaviljoen