Informatiebijeenkomst nieuwe waterzuivering in Vlaardingen


Op woensdag 19 juni is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het Hoogheemraadschap van Delfland over de komst van de nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen.

De huidige waterzuivering is oud en te klein. En kan niet voldoen aan strengere Europese eisen voor het verwijderen van schadelijke stoffen uit het afvalwater. Daarom gaat het Delfland een nieuwe, grotere en moderne waterzuivering bouwen.

Voorbereiding wijzigen van het omgevingsplan

Voor de komst van de nieuwe zuivering op de Vergulde Hand West is een wijziging van het omgevingsplan Vlaardingen nodig. Voorheen noemde we dit bestemmingsplan. Het proces hiervoor gaat van start. Van 11 juni tot en met 22 juli ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD) ter inzage bij gemeente Vlaardingen. Delfland geeft hierin aan welke onderzoeken ze gaat doen om de gevolgen van de nieuwe waterzuivering op het milieu, de omgeving, duurzaamheid en veiligheid in kaart te brengen.

Heb je vragen over de komst van de nieuwe waterzuivering, wil je weten wat er de komende tijd gaat gebeuren, wat de NRD inhoudt en hoe je hierop een reactie kan geven? Kom dan naar de informatiebijeenkomst die Delfland samen met gemeente Vlaardingen organiseert. Delfland geeft een presentatie en er is de hele avond gelegenheid om vragen te stellen. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. We stellen het op prijs als je je uiterlijk dinsdag 18 juni aanmeldt via projectwvh@hhdelfland.nl.

  • Wanneer: woensdag 19 juni 2024
  • Tijd: 19.00 – 20.30 uur, om 19.30 uur geeft Delfland een presentatie
  • Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15 in Vlaardingen

Nu al meer weten? Ga naar de website www.hhdelfland.nl en kijk bij ‘Werk in uitvoering’ Project Waterzuivering Vergulde Hand.