Opknappen Berkelsche sluis


Delfland gaat de Berkelsche Zwethsluis opknappen. De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonumentale schutsluis uit 1862, in de gemeente Lansingerland. De sluis wordt opgeknapt omdat deze niet voldoet aan de eisen van een goede waterkering. Het is de bedoeling om eind 2023 met de uitvoering te starten.

IMG_6988

Een sluis is een beweegbare waterkering, die een scheiding creëert tussen twee wateren. Hierdoor is het mogelijk het waterpeil te beïnvloeden. Sluizen regelen ook het waterpeil zodat schepen de hoogteverschillen kunnen overbruggen.

Rijksmonument

De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonument. De sluis is oorspronkelijk gebouwd om met de boot van de Berkelsche Zweth naar de Bovenvaart te varen, of andersom. Hierbij wordt een hoogteverschil van ruim 2 meter overbrugd. Vroeger werd de sluis met name gebruikt door de beroepsvaart. Tegenwoordig is de sluis hiervoor niet meer in gebruik. Bij het opknappen van de sluis houden wij ook rekening met de regels die gelden voor rijksmonumenten.

Waterkering

De Berkelsche Zwethsluis is onderdeel van de waterkering. De sluis zorgt ervoor dat de lager gelegen polder ‘Berkel’ droge voeten houdt. Zorgen voor de waterveiligheid is een belangrijke kerntaak van Delfland:

  • We hebben in totaal zo'n 700 kilometer aan waterkeringen in ons gebied.
  • Door deze regelmatig te controleren, onderhouden en waar nodig versterken, beschermen we inwoners tegen wateroverlast en overstromingen.

Voor het werken aan waterkeringen gelden strenge regels. Hier houden we bij het ontwerp rekening mee.

Opknappen

Het opknappen van de Berkelsche Zwethsluis is nodig omdat deze niet meer voldoet aan de eisen voor een goede waterkering. Na het opknappen kan de sluis weer jaren mee.

Planning

Er worden twee varianten onderzocht. Het bestuur van Delfland zal uiteindelijk beslissen welke variant wordt uitgevoerd. Het is de verwachting dat het werk halverwege 2024 klaar is.


Esther van der Hoek

Esther vd Hoek
Omgevingsadviseur
loket@hhdelfland.nl015 260 8108

Bij vragen over dit project, neem contact op met de omgevingsadviseur.