Opknappen Berkelsche sluis


Delfland gaat de Berkselsche Zwethsluis opknappen. De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonumentale sluis uit 1862, in de gemeente Berkel en Rodenrijs. De sluis wordt opgeknapt omdat het niet voldoet aan de eisen voor een goede waterkering. De bedoeling is om in de loop van 2023 met de uitvoering te starten.

IMG_6988

Een sluis is een beweegbare waterkering. Het regelt de waterstand van één zijde van de sluis en zorgt voor het overbruggen van de hoogteverschillen bij scheepvaart.

Rijksmonument

De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonument. De sluis is oorspronkelijk gebouwd om met de boot van de Berkelsche Zweth naar de Bovenvaart te varen, of andersom. Hierbij wordt een hoogteverschil van ruim 2 meter overbrugd. Vroeger werd de sluis met name gebruikt door de beroepsvaart. Tegenwoordig is de sluis hiervoor niet meer in gebruik. Bij het opknappen van de sluis houden wij rekening met de regels die gelden voor rijksmonumenten.

Waterkering

Voor het werken aan waterkeringen gelden strenge regels. Hier houden we bij het ontwerp rekening mee. Ook houden wij rekening met de regels die voortkomen uit de monumentale status van de sluis.

De Berkelsche Zwethsluis is onderdeel van de waterkering. De sluis zorgt ervoor dat de lager gelegen polder ‘Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij’ droge voeten houdt. Zorgen voor de waterveiligheid is een belangrijke kerntaak van Delfland:

  • We hebben in totaal zo'n 700 kilometer aan waterkeringen in ons gebied.
  • Door deze regelmatig te controleren, onderhouden en waar nodig  versterken, beschermen we inwoners tegen wateroverlast en overstromingen.

Opknappen

Het opknappen van de Berkelsche Zwethsluis is nodig omdat het niet meer voldoet aan de eisen voor een goede waterkering. De sluis blijft werken tijdens de werkzaamheden. Na het opknappen kan de sluis weer jaren mee.

Planning

Op dit moment wordt er een technisch ontwerp gemaakt. Samen met adviesbureau Antea werken wij twee oplossingsvarianten uit. Het bestuur van Delfland zal uiteindelijk beslissen welke variant wordt uitgevoerd. De bedoeling is om in het najaar van 2022 een beslissing te nemen en in de loop van 2023 met de uitvoering te starten.

In september zullen wij de bedrijven en bewoners rondom de sluis uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Daarbij zullen wij hen bijpraten over de werkzaamheden en het ontwerp. Met de mensen die nauw betrokken willen zijn starten wij een klankbordgroep op. Uitnodigingen hiervoor worden in de zomer van 2022 verstuurd.


René de Winter

Profielfoto Rene de Winter
Omgevingsadviseur
loket@hhdelfland.nl015 260 8108