Opknappen Berkelsche sluis


Delfland gaat de Berkelsche Zwethsluis opknappen. De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonumentale schutsluis uit 1862, in de gemeente Lansingerland. De sluis wordt opgeknapt omdat die niet meer voldoet aan de eisen van een goede waterkering. Vanaf begin april 2024 starten we met de voorbereidingen om daarna te starten aan de werkzaamheden aan de sluis zelf. We verwachten rond eind september 2024 klaar te zijn met alle werkzaamheden.

IMG_6988

Een sluis is een beweegbare waterkering, die een scheiding creëert tussen twee wateren. Hierdoor is het mogelijk het waterpeil te beïnvloeden. Sluizen regelen ook het waterpeil zodat schepen de hoogteverschillen kunnen overbruggen.

Rijksmonument

De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonument. De sluis was in het begin gebouwd om met de boot van de Berkelsche Zweth naar de Bovenvaart te varen, of andersom. Hierbij wordt een hoogteverschil van ruim 2 meter overbrugd. Tegenwoordig is de sluis hiervoor niet meer in gebruik. Bij het opknappen van de sluis houden wij ook rekening met de regels die gelden voor rijksmonumenten en hebben hierover overleg met de gemeente Lansingerland.

Opknappen van de sluis

De Berkelsche Zwethsluis is onderdeel van de waterkering. De sluis zorgt ervoor dat de lagergelegen polder ‘Berkel’ drogere voeten houdt. Zorgen voor de waterveiligheid is een belangrijke taak van Delfland.

Het werk opknappen van de Berkelsche Zwethsluis bestaat uit:

  1. Het verstevigen van de sluiswanden. De sluiswanden worden onder de grond verstevigd met ankers. Na de werkzaamheden zijn deze ankers niet meer te zien en voldoet de sluis weer aan de eisen van een veilige waterkering.
  2. Het onderhoudswerk. Alle onderdelen, zoals de deuren en het bruggetje, worden geïnspecteerd en als dat nodig is, helemaal of voor een deel vervangen. Na het opknappen kan de sluis weer jaren mee.

Vergunningen

Voor het werken aan of in de omgeving van monumenten en waterkeringen gelden strenge regels. Hier houden we bij het ontwerp rekening mee.

Het ontwerp Projectplan heeft vanaf 15 december 2023 ter inzage gelegen. Na deze ter inzagelegging is het ontwerp Projectplan definitief gemaakt.  Het definitieve Projectplan is met ingang van 22 maart 2024 gedurende zes weken in te zien in het Waterschapsblad: Officiële bekendmakingen.

Het Projectplan en de bijlagen vind je ook aan de rechterkant van deze pagina.

Het je vragen over de plannen? Neem dan contact op met de omgevingsadviseur van dit project. De contactgegevens staan aan de rechterkant van deze pagina.

Voorbereiding en uitvoering

Het ontwerp is klaar. De aannemer is nu vooral bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Vanaf begin april wordt op het terrein van het bedrijf Koppert b.v. begonnen met het aanleggen van de tijdelijke bouwweg met tijdelijke bouwbrug. Ook wordt onderaan de sluis, naast het fietspad, het bouwterrein ingericht. Begin mei starten de werkzaamheden aan de sluis zelf. De verwachting is dat alle werkzaamheden eind september 2024 klaar zijn. Betrokkenen worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.

bedrijventerrein Koppert
Bedrijventerrein Koppert b.v.


Esther van der Hoek

Esther vd Hoek
Omgevingsadviseur
loket@hhdelfland.nl015 260 8108

Neem bij vragen over dit project contact op met de omgevingsadviseur.

Inloopbijeenkomst betrokkenen, vrijdag 12 april 2024

Meld je aan voor de inloopbijeenkomst voor betrokkenen op 12 april van 16.30 tot 17.30 uur.