Bewoners bezoeken monumentale Berkelsche sluis

21 december 2022

Afgelopen zaterdag, 17 december, waren er zo’n 20 bewoners aanwezig bij de bijeenkomst over het opknappen van de Berkelsche Zwethsluis in de gemeente Lansingerland. Delfland heeft deze bijeenkomst, met excursie naar de sluis, georganiseerd om de omgeving te horen en te informeren over de aankomende werkzaamheden.

De Berkelsche Zwethluis is een belangrijke waterkering en daarnaast ook een Rijksmonument uit 1862. De schutsluit wordt opgeknapt omdat deze niet voldoet aan de eisen van een goede waterkering. Bij het opknappen van een 160 jaar oude schutsluis komt heel wat kijken. Delfland vindt het belangrijk de omgeving te betrekken bij de ontwikkelingen en de keuzes die gemaakt moeten worden.

Omwonenden

De geïnteresseerde bewoners uit de directe omgeving gingen mee op excursie naar de sluis.  Er werden tips gegeven, vragen gesteld en zorgen geuit. Ze willen graag geïnformeerd blijven over de voortgang en eventuele overlast tijdens de uitvoering. Omwonenden zijn benieuwd naar de plannen van de Historische Vereniging die trekvaarten wil gaan organiseren tussen het centrum van Delft en de Belevenisboerderij Schieveen. En ze vroegen  aandacht voor overlast door hangjongeren in de zomermaanden die daar tot laat in de avond zwemmen.

Delfland begrijpt deze zorgen en bespreekt dit ook met de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp en de Historische Vereniging. En natuurlijk blijft Delfland  ook met de bewoners in gesprek. Als afsluiting konden ze de sluis in werking zien.

Opknappen van de sluis

Het voornemen is de sluis in 2024 opgeknapt te hebben. Hiervoor worden eerst twee varianten onderzocht, want een goede waterkering is belangrijk voor de waterveiligheid:

  1. De sluis restaureren en de sluis blijft ook als waterkering werken.
  2. De sluis restaureren en een andere waterkering aanleggen in de voorhaven.

Op dit moment loopt de procedure voor de aanbesteding. Na het gunnen van het werk kan een aannemer aan de slag met deze varianten. De bedoeling is om eind 2023 een definitieve variant te hebben, de bewoners opnieuw te informeren en te starten met de werkzaamheden.  
 
Welke variant het ook wordt, de sluis blijft doorvaarbaar. Passend bij het monument blijft dit met de hand bedienbaar. Afspraken over het incidenteel gebruik van de sluis door Historische Vereniging zijn nog niet gemaakt.

Rijksmonument

De Berkelsche Zwethsluis is een rijksmonumentale schutsluis uit 1862. De sluis is oorspronkelijk gebouwd om met de boot van de Berkelsche Zweth naar de Bovenvaart te varen, of andersom. Hierbij wordt het hoogteverschil van ruim 2 meter overbrugd. Vroeger werd de sluis met name gebruikt door de beroepsvaart. Tegenwoordig is de sluis hiervoor niet meer in gebruik. Bij het opknappen van de sluis houdt Delfland uiteraard rekening met de regels die gelden voor rijksmonumenten.