Afvalwater schoonmaken


Ieder jaar 'produceren' we in Delfland tientallen miljoenen kubieke meter afvalwater. Per dag zo'n 130 liter per persoon! Maar wat zit er allemaal in dat afvalwater? En wat doen we ermee?

afvalwaterzuiveringsinstallatie

De route van ons afvalwater

Ons afvalwater wordt niet - zoals vroeger -  direct op de dichtstbijzijnde sloot, gracht of plas geloosd. Het komt via de rioolstelsels van de gemeente bij onze rioolgemalen terecht. Die rioolgemalen pompen het via grote persleidingen naar onze zuiveringen. De zuiveringen maken het schoon en laten het gezuiverde afvalwater wegstromen in de Noordzee of op de Nieuwe Waterweg.

Wat is afvalwater?

Afvalwater bestaat uit water dat via de wc, gootsteen, wasbak, het doucheputje en de wasmachineafvoer in het riool verdwijnt. Dit water bevat urine, uitwerpselen en zeepresten. Maar ook ongewenste zaken als maandverband en frituurvet. Daarnaast komt er veel regenwater in het riool terecht, via regenpijpen en straatputten. Met dit regenwater spoelen zand en straatafval mee, maar ook deeltjes van zware metalen. Het gaat vooral om zinkdeeltjes van dakgoten, vangrails en straatmeubilair.

Vier afvalwaterzuiveringsinstallaties in omgeving Delfland

Wij zuiveren het afvalwater in onze afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daar hebben we er vier van: Houtrust in Den Haag, Harnaschpolder in Midden-Delfland, de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland  en de Groote Lucht bij Vlaardingen.

Wat gebeurt er met het water uit riolen?

In de video hieronder legt Saar Koningsberger uit hoe een afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt. Ze beschrijft de waterzuivering, slibverwerking en wamte- en energieopwekking.