Afvalwatertransportsysteem


Delfland heeft niet alleen de zorg voor het systeem van sloten, maar ook voor het afvalwater. Stedelijk afvalwater bestaat uit afvalwater van huishoudens, bedrijven, regenwater en soms ook grondwater. De gemeente zamelt het stedelijk afvalwater in met het gemeentelijke rioolstelsel. Op afgesproken locaties gaat de zorg voor de verwerking van dat afvalwater over op Delfland.

afvalwaterzuiveringsinstallatie

Van de afvalwaterzuivering naar de zee

Met behulp van gemalen verpompt Delfland het afvalwater door persleidingen naar de verschillende afvalwaterzuiveringen. Het gezuiverde afvalwater gaat vervolgens naar zee of de Nieuwe Waterweg. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Het gemeentelijk rioleringssysteem en het afvalwatersysteem wordt met één woord ook wel de afvalwaterketen genoemd.

Ligging van het rioleringssysteem

Op onderstaande kaarten kun je zien waar de leidingen, gemalen en zuiveringen van het afvalwatertransportsysteem liggen. Dit systeem wordt door Delfland beheerd.

Download de ligging van leidingsegmenten, rioolgemalen en RWZI's in dxf-formaat

Download de ligging van leidingsegmenten, rioolgemalen en RWZI's in een filegeodatabase voor ArcGIS

Download de ligging van leidingsegmenten, rioolgemalen en RWZI’s in shapefiles

Persleidingen

De persleidingen zijn tussen de 0,25 meter en 2,20 meter breed. In het laatste geval kan er maximaal zo’n 52.000 m3 afvalwater per uur door de leiding worden gepompt. De leidingen staan vaak onder druk (tot zo’n 30 m. waterkolom), we spreken daarom van een persleiding. De leidingen liggen tussen de 1 en 20 meter diep onder de grond. Veel leidingen zijn gemaakt van (gewapend) beton, staal of diverse kunststoffen. In de gevallen dat het afvalwater door de zwaartekracht van hoog naar laag stroomt, spreken we van ‘vrijvervalleidingen’.

De beschermingszone

Om leidingen bereikbaar te houden voor beheer en onderhoud en voor de veiligheid, leggen we een denkbeeldige strook over de leiding. Dit noemen we de beschermingszone. Deze zone is ongeveer 10 meter breed, 5 meter gerekend vanuit het midden van de leiding. In deze zone mogen geen werkzaamheden plaatsvinden die een gevaar kunnen vormen voor de afvalwatertransportleiding. Wanneer iemand activiteiten wil uitvoeren in de beschermingszone, dan moet altijd eerst contact worden opgenomen met Delfland.

Delfluent

In het noordelijk deel van het beheergebied van Delfland, hebben we de zorg voor het afvalwater uitbesteed aan een private partij genaamd Delfluent. Zij beheren het afvalwater met de bijbehorende leidingen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.