Onderhoudsplicht


Woon je aan of op het water? Heb je grond langs een sloot of op een dijk? Dan is de kans groot dat je het onderhoud moet doen.

Dat kun je checken in de Legger Delfland. Zoek op de kaart naar jouw perceel. Zoom in en klik op de sloot of dijk die ernaast ligt. Dan zie je wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en voor buitengewoon onderhoud.

Wat is gewoon onderhoud?

Dit is het maaionderhoud. Maar er vallen ook nog wat andere taken onder. De onderhoudswerkzaamheden voor gewoon onderhoud bestaan uit:

  • maaien van waterkant, dijk of kade;
  • verwijderen van planten, maaisel, takken en rommel uit de sloot;
  • herstellen van de waterkant, dijk of kade in geval van schade.

Ik moet maaien, wat nu?

Wat is buitengewoon onderhoud?

Buitengewoon onderhoud betekent de sloot diep genoeg houden. Baggeren dus. Baggeren moet elke acht jaar gebeuren, of eerder als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de doorstroming wordt belemmerd. Als je aan de beurt bent voor het uitvoeren van baggeronderhoud, dan nemen wij contact met je op. Je ontvangt dan een brief in de maand juni of juli. We vragen je dan het werk vóór 1 november te doen of te laten doen.

Ik moet baggeren, wat nu?

Ontvangstplicht bagger

Als eigenaar of gebruiker van land langs de sloot ben je verplicht om de verspreidbare bagger daarop te ontvangen. Dit heet ‘ontvangstplicht’ en staat in de Omgevingswet artikel 10.3. Natuurlijk wordt er wel gekeken of het perceel geschikt is voor de ontvangst van bagger.

Meer over bagger ontvangen

Ontvangstplicht maaisel

Als eigenaar of gebruiker van land langs de sloot ben je in sommige gevallen verplicht om het maaisel daarop te ontvangen. Dit heet ‘ontvangstplicht’ en staat in de Omgevingswet artikel 10.3. Natuurlijk wordt er wel gekeken of het perceel geschikt is voor de ontvangst van maaisel.

Meer over maaisel ontvangen

Controles in november

Wij controleren één keer per jaar of de sloten in het gebied goed onderhouden zijn. Dit noemen we schouwen. Schouwen gebeurt elk jaar vanaf 1 november. Via lokale media en onze eigen website en social media kondigen we de schouw aan.

Meer over de schouw