Baggeren


Baggeren is een manier om de sloten en vaarten te onderhouden. Door die watergangen diep genoeg te houden, blijft de doorstroming goed. Dat is belangrijk voor het aan- en afvoeren van water. Bijvoorbeeld bij een flinke bui of als het te lang droog is. Zo werken we aan het voorkomen van wateroverlast en schade door droogte.

Baggeren

Natuurlijk proces

In ons gebied ligt 4.500 kilometer aan sloten en vaarten. In al deze watergangen 'groeit' bagger (ook wel baggerspecie genoemd) op de bodem. Dat is een laag modder of slib die ontstaat uit bodemdeeltjes, door afgestorven waterplanten en ook van bladval van bomen. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd door zal blijven gaan. We meten regelmatig hoeveel bagger er ligt. Dit doen we met een speciale aluminium meetstaaf. Zo weten we hoe dik de laag met bagger is en of we moeten baggeren. De juiste diepte, die staat vastgesteld in de legger.

Waar we baggeren

Om te voorkomen dat één groot gebied te veel hinder ondervindt, is ons gebied opgedeeld in ruim 250 baggervakken. Elk jaar worden de sloten in ongeveer 30 vakken gecontroleerd. Als een sloot niet diep genoeg is, dan gaan we die baggeren. In 8 jaar tijd controleren we zo het hele gebied.

Bekijk op de kaart wanneer we waar baggeren

Wanneer we baggeren

Onze voorkeur gaat ernaar uit om tussen september en april te baggeren. Het is dan rustig in de sloten. Er bloeien geen planten en er zijn geen nesten van dieren. Wanneer het werk niet voor april klaar is, stoppen we toch tijdelijk. Dat doen we om broedende vogels niet te storen. Half augustus wordt het werk weer opgepakt en afgemaakt.

Zorg voor de natuur

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van Delfland en volgens onze ecologische werkprotocollen. Die zijn in lijn met de Wet natuurbescherming. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen en controleren we op nesten.

Lees hoe we rekening houden met de natuur