Onderhoudsplicht maaien


Jij bent verantwoordelijk voor gewoon onderhoud van de dijk of sloot, wat nu? Op deze pagina vind je alle informatie over gewoon onderhoud: maaien.

Waarom ben jij verantwoordelijk?

Volgens de wet zijn perceeleigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van aangrenzende sloten. Dat staat in de Leggertekst. Je kunt ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van een stuk dijk, als je grond op die dijk bezit. Op de Leggerkaart Delfland kun je zien of jij een onderhoudsplicht hebt.

Wat vragen wij van je?

Staat er in de Legger dat jij het gewoon onderhoud voor een sloot moet doen? Dan betekent dat, dat je:

 • de slootkanten maait en het maaisel verwijdert;
 • planten weghaalt die in de sloot groeien;
 • takken en afval uit de sloot haalt;
 • de slootkant herstelt in geval van schade.

Gewoon onderhoud van een stuk dijk? Dan betekent dat, dat je:

 • het gras maait;
 • voorkomt dat dieren schade kunnen veroorzaken aan de dijk (met uitzondering van muskus- en beverratten);
 • schadelijke begroeiing en houtige planten weghaalt;
 • gaten en sporen dicht.

Meer hierover lees je in artikel 2.14 en 3.5 van de Leggertekst: gewoon onderhoud waterkeringen en gewoon onderhoud watergangen

Moeten alle planten weg?

Waar het kan, kun je oever en waterplanten laten staan. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Gebruik de Ecokleurenkoers om natuurvriendelijk te maaien.

 1. Ga naar deze kaart
 2. Selecteer het tabblad 'Ecokleurenkoers'
 3. Zoek met het vergrootglas op jouw adres
 4. Klik op de groen, gele of blauwe lijn (de sloot) voor info

Meer over de Ecokleurenkoers


Vragen?

Voorbeeld Legger

Op deze foto zie je dat er in de Legger staat wie welke onderhoudsplicht heeft.