Ontvangstplicht bagger


Als gebruiker van land langs de sloot ben je verplicht om verspreidbare bagger daarop te ontvangen. Dit heet ‘ontvangstplicht’ en staat in de Omgevingswet artikel 10.3. Natuurlijk wordt er wel gekeken of het perceel geschikt is voor de ontvangst van bagger.

In die wet staat ook dat Delfland eventueel vanaf jouw land mag baggeren. Onze aannemer bespreekt natuurlijk vooraf met je of wij vanaf jouw land gaan baggeren én of je bagger hierop gaat ontvangen.

Ik ben ontvangstplichtig, wat nu?

Als je ontvangstplichtig bent, neemt de aannemer vooraf contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. We verspreiden namelijk alleen schone bagger als het perceel het toelaat.  Als de bagger op jouw land verspreid wordt, kun je hier in sommige gevallen een tegemoetkoming voor krijgen.

Verspreidbaar of niet verspreidbaar

De kwaliteit van de bagger bepaalt wat ermee gebeurt. De kwaliteit kan zijn:

  1. Verspreidbaar: dit betekent dat de bagger schoon genoeg is om op het land te verspreiden. Dit gebeurt waar mogelijk op het aangrenzende perceel. De aannemer neemt hiervoor contact met op met de perceeleigenaar.
  2. Niet verspreidbaar: dit betekent dat de bagger vervuild is en naar een baggerdepot gaat. Delfland zorgt hiervoor.

Op deze kaart kan je terugvinden of de bagger in de sloot naast jouw perceel 'Verspreidbaar' of 'Niet verspreidbaar' is. Bekijk de kaart en klik op de groengekleurde sloot naast jouw perceel. Vervolgens opent er een pop-up venster en lees je alle informatie over die specifieke locatie.

Tegemoetkoming

Mocht je recht hebben op een tegemoetkoming dan bespreekt de aannemer dit met je en wordt dit vastgelegd. Na het baggeren door de aannemer en de controle van Delfland, ontvang je de tegemoetkoming van EUR 6,10 per kubieke meter bagger.

Als ontvanger van de tegemoetkoming, sleep je zelf de bagger uit. De regels voor de tegemoetkoming staan in de Verordening bijdrageregeling verspreidbare bagger Delfland 2020:

Verordening bijdrageregeling verspreidbare bagger (pdf, 288 kB)


Brief ontvangstplicht 2023/2024

Is de bagger verspreidbaar of niet?